Kompletna organska i mineralna gnojidba voćaka i vinograda sa osvrtom na gnojidbu agruma

Cilj gnojidbe je sačuvati tlo kao nepovratni resurs i osigurati ujednačene prinose, kvalitetu proizvoda kroz dugi niz godina.Da bi u navedenom uspjeli potrebno je sva svojstva tla(biološka, kemijska, fizikalna..)održavati u optimalnom odnosu.

 Mjere koje trebamo provoditi svake godine su sljedeće:

Održavati visoku razinu humusa utlu, koji zbog nestanka stočarske proizvodnje i povremene ili nikakve zelene gnojidbe ne prelazi 1-2% u našim tlima, a intezivnom se proizvodnjom smnjuje 20-30%od ukupne količine na godišnjoj razini.
Osigurati dovoljnu količinu mineralnih tvari u intezivnom periodu vegetacije kao i u fazi mirovanja biljke.

BELFRUTTO OSIGURAVA DOVOLJNU KOLIČINU ORGANSKE TVARI I MINERALNIH KOMPONENTI U JEDNOM GNOJIVU.

Ovo ORGANO-MINERALNO gnojivo je dovoljno primjeniti jednom u ciklusu proizvodnje i  tako riješiti kompletnu gnojidbu u jednoj primjeni.Visoku kvalitetu ovog gnojiva dobivenog prirodnom reakcijom karakterizira formulacija posebnih organskih tvari(mješavina organskih
gnojiva koja sadrže visoke humusne, proteinske tvari i aminokiseline) i visokokvalitetne mineralne soli tehnološki dovedene u ujednačenu granulu.Posebne organske tvari sa visokim sadržajem humusa omogućavaju bolji rast korjena, zadržavanje hranjiva i pojačanu mikrobnu aktivnost, što osigurava biljci ujednačen rast i plodonošenje kroz duži period. Karakterizira ga široki C/N odnos i dovoljno organskog ugljika kao hrana za mikrobe tla. Mineralne komponente NPK su u idealnom odnosu(6-10-15)za sve drvenaste kulture kao i za meliorativnu gnojidbu za povrće.DUŠIK zaštićen organskom tvari potiče obnovu vegetacije rastom novih listova, cvjetova i plodova za maksimalan prinos. FOSFOR omogućava optimalan rast korjena dok KALIJ pojačava otpornost na sušu.bolesti i štetnike.Visok sadržaj MAGNEZIJA potiče fotosintezu kao najvažniji proces u prirodi a BOR omogućava maksimalnu oplodnju.ORGANSKI SUMPOR snižava PH tla i omogućava ponovnu mobilizaciju hraniva imobiliziranih zbog alkalnog ili podalkalnog medija(željezo, cink, mangan i fosfor).Ciljani sadržaj mikroelemenata(željeza,cinkai bora)povezanih na organski nosač metahumata biljka brzo i dugo asimilira sprečavajući eventualne nedostatke i stvarajući optimalne uvjete za rast, cvatnju i plodonošenje.

belfrutto siroka

GNOJIDBA AGRUMA

Osvrnut ću se na problem prevelike količine DUŠIKA u startnoj gnojidbi agruma posebno Mandarina na početku vegetacije zbog introdukcije peletiranih(PILEĆIH) gnojiva i mineralnih sa prevelikim sadržajem dušika u nitratnom obliku. Navedena gnojidba napamet uzrokuje velike probleme koji se manifestiraju u obliku smanjenog uroda, deblje i napuhane kore, sitnijih plodova sa previše kiselina, slabiju otpornost na bolesti i štetnike( štitaste uši), kasno dozrjevanje i propadanje u skladištu.Ciljanom gnojidbom BELFRUTTOM izbjegavamo navedene probleme i osiguravamo ujednačene prinose i visoku kvalitetu proizvoda kroz više godina.

logo poljopromet 1024x156

Poljopromet d.o.o. Metković
Splitska 27b, 20350 Metković
+385 (0)20 681-946
+385 (0)20 681-327
info@poljopromet.hr
www.poljopromet.hr

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku