Božićna čestitka don Marka Stanića

Božićnu čestitku župljanima uputio je don Marko Stanić, župnik župe Pomoćnice kršćana u Orebiću i dekan Pelješkog dekanata:

Kada se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jerulazemu raspitujući se “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti”! (Mt 2,10)

Radostan Božić i nebeskim darovima bogatu Novu 2018. godinu, od sveg srca želi Vam Vaš

don. Marko Stanić

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku