Izravan tonski prijenos 8. radne sjednice Općinskog vijeća

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

Srijeda, 2. svibnja 2018. – Ovdje možete pratiti izravan tonski prijenos 8. radne sjednice Općinskog vijeće Općine Orebić.

Početak sjednice zakazan je za 14 sati, a preložen je slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  2. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja
  3. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić
  4. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora
  5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenih na području Općine Orebić za realizaciju kapitalnog projekta “Uređenje krova na Domu u Vignju”, po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj poluotoka Pelješca
  6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018. godini.

 

Zbog tehničkih razloga, današnju sjednicu prenosimo samo tonski, bez tekstualnog dijela prijenosa.

Prijenos relizira Orebić.com.hr i T.O. Croatia Holidays. Tonski prijenos možete pokrenuti ‘klikom’ na dugme ‘play’ na reproduktoru ispod članka.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku