Izravan prijenos 5. sjednice Općinskog vijeća

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

Ovdje možete pratiti izravan tonski i tekstualni prijenos 5. radne sjednice aktualnog saziva Općinskog vijeća.

Početak sjednice zakazan je za 15 sati, a predložen je slijedeći 

DNEVNI RED

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2017.g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2017.g. i projekcije za 2018.g. i 2019.g.
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2018.g.
 5. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2018.g.
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
 7. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2018.g. i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
 8. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Orebić za 2018.g.
 9. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Pomorski muzej Orebić
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu KTD Bilan d.o.o.
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu Vodovod i odvodnja d.o.o.
 13. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić
 14. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018.g.
 15. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2017.g.
 16. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Orebić za 2018.g.
 17. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na poručju Općine Orebić.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku