Izravan prijenos 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić – Proračun za 2021.g.

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr - arhiva

Ovdje možete pratiti izravan tonski i tekstualni prijenos 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.

Početak sjednice zakazan je za 9 sati.

Predloženi dnevni red broji čak 13 točaka:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2020.g.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2020.g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2020.g.
 4. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2021.g. i projekcije za 2022.g. i 2023.g.
 5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2021.g.
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Orebić za 2021.g.
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.
 8. Preijdlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2021.g.
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2021.g.
 10. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Proračuna Općine Orebić
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Općine Orebić za 2021. godinu
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu Razvojne agencije Općine Orebić
 13. Prijedlog Zaključka o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić

Materijale uz točke dnevnog reda možete preuzeti na službenim web stranicama Općine Orebić.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku