Izravan prijenos 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić – danas u 14 sati

Foto: Orebić.com.hr - Arhiva

Današnju 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Orebić možete pratiti od 14 sati u izravnom tonskom i tekstualnom prijenosu.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

  1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2017.g.
  2. Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog vijeća javne ustanove Razvojna agencija Općine Orebić
  3. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu (Sl.gl.br. 14/2010)
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj izgradnje športsko rekreacijskog centra Orebić

 

Materijale za sjednicu možete potražiti na službenim web stranicama Općine Orebić.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku