Predstavljanje kandidata na lokalnim izborima: kandidacijska lista nositelja Tomislava Jurjevića

Prostor na portalu za predstavljanje dobiva i kandidacijska lista grupe birača nositelja Tomislava Jurjevića – evo što kažu o svojim kandidatima i programu:

Proteklih osam godina naši su kandidati građanima općine služili u oporbi, ili kao društveno aktivni izvan političkih institucija. Ustrajno i argumentirano kritizirali smo sve loše poteze vladajućih, upozoravali na pogrešne odluke i nepromišljene poteze, nudili vlastite prijedloge za drugačija rješenja. Također smo uvijek pružili iskrenu podršku svakom potezu koji smo smatrali nužnim, potrebnim i korisnim za općinu i njene građane.

Kao i 2017.g., sigurni smo da Općina Orebić može i zaslužuje bolje. Sigurni smo da u ovom izazovnom trenutku možemo našoj Općini, opterećenoj brojnim problemima, pomoći svojim radom, znanjem i ozbiljnošću. Osigurati da u budućnosti ne bude nepromišljenih poteza, ishitrenih odluka, nepotrebnih podjela i ispraznih rasprava. Usmjeriti energiju svih kojima je dobrobit općine i njenih građana na prvom mjestu u ono što je zaista bitno i realno ostvarivo – kako bi zajedničkim radom konačno krenuli naprijed.

Kao obiteljski ljudi u najboljim godinama imamo iskustva, ali i energije kako bismo se zajedno s vama uhvatili ukoštac s nagomilanim problemima i gradili bolju budućnost našeg kraja. Općine Orebić u kojoj ćemo svi moći raditi i od svog rada bolje živjeti. U kojoj će naša djeca imati kvalitetne preduvjete za razvoj i odrastanje, a naši roditelji sigurne i ugodne umirovljeničke dane. Želimo zajedno osigurati budućnost u kojoj se s unucima nećemo družiti putem interneta u Njemačkoj ili Irskoj.

Naš program nudi realan i izvediv plan razvoja, objektivno zasnovan na čvrstim zakonskim i financijskim okvirima u kojima Općina mora djelovati. Nudi i viziju razvoja koja će općinu Orebić učiniti pristupačnijom i uređenijom sredinom, subregionalnim središtem i žarištem života na poluotoku Pelješcu.

Zbog trenutno objektivno problematičnog stanja općinskih financija, ali i zbog generalne fiskalne i funkcionalne centralizacije koji ne omogućava Općini samostalno financiranje većih zahvata vlastitim sredstvima niti u uobičajenim uvjetima rada – poseban naglasak u programu stavljen je na projekte koje ćemo biti u mogućnosti prijaviti na trenutno aktualne i planirane natječaje za sredstva iz fondova EU – kako one iz redovnog višegodišnjeg financijskog okvira EU, tako i one iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji poseban naglasak stavlja na nekoliko skupina politika kao što su primjerice digitalna transformacija, zelena tranzicija, politike za slijedeću generaciju, djecu i mlade.

Glavna okosnica našeg programa je razvoj komunalne infrastrukture, poduzetništva, obrazovnog sustava, te zdravstvene i socijalne skrbi.

Iz programa bi izdvojil nekoliko, po nama zanimljivih tema – cjelovit program birači mogu pogledati na našoj web stranici.

 • Poboljšanje funkcioniranja same Općine, ustanova i poduzeća kojima je osnivač kroz kvalitetniju organizaciju rada, bolju integriranost informacijskih i komunikacijskih rješenja, što će kao posljedicu imati povećanje produktivnosti – kvalitete usluge građanima, bolje radne uvjete zaposlenika ali i lakše podizanje razine transparentnosti.
 • Promjene u načinu upravljanja komunalnim društvima uz veću ulogu Općinskog vijeća kroz proširenje sastava skupštine općinskih komunalnih poduzeća čime će se doprinijeti donošenju kvalitetnijih i racionalnijih odluka, kao i transparentnosti poslovanja.
  Optimizacija troškova rada Općine, ustanova i poduzeća kojima je osnivač, s naglaskom na materijalne troškove poslovanja, racionaliziranje javnih nabava, reorganizaciju radnih procesa i podizanje njihove učinkovitosti u cilju konsolidacije financija, izbjegavanja povećavanja ali i dugoročnog smanjenja troškova komunalnih usluga, poreznih i neporeznih davanja.
 • Suradnja Općine Orebić na izgradnji trajektne luke Perna uz inzistiranje na izgradnji obilaznice Orebića kao nužnom preduvjetu korištenja nove luke.
 • Realizacija projekta sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Orebić, kao i izdvojenih sustava Lovište i Trstenik.
 • Gospodarenje otpadom – realizacija projekta reciklažnog dvorišta i sortirnice, te kompostane. Pripremati dokumentaciju za sanaciju odlagališta otpada u Podvlaštici.
 • Dovršiti postupak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova na području Općine Orebić, u što svakako ulazi i izrada UPU obalnog pojasa naselja Orebić s naglaskom na revitalizaciju centra Orebića posebno u kontekstu izmještanja trajektne luke iz centra Orebića koje ne smijemo dočekati nepripremljeni.
 • Ponovno uvođenje stipendiranja učenika i studenata – izrada plana stipendiranja učenika i studenata temeljem postojeće strukture studenata te deficitarnih zanimanja na području Općine, kao i jamstva studentima za podizanje kredita za obrazovanje
 • Pomoć humanitarnim udrugama – kako proračunskim sredstvima i logistikom, tako i u povlačenju sredstava iz Europskog socijalnog fond s ciljem poboljšanja kvalitete života i dostupnijih usluga, posebno onih koje na našem području nisu adekvatno dostupne kroz nacionalne mreže.
 • Povećati dostupnost usluga logopeda, psihologa, defektologa i sl. na području Općine Orebić.
Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku