Peta sjednica Općinskog vijeća slijedeći tjedan

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

Iz Općine Orebić priopćavaju kako je slijedeća (peta) sjednica Općinskog vijeća sazvana za srijedu 27. studenog u 17 sati.

Imponzatan je predloženi dnevni red koji se sastoji od 16 točaka:

 1. Prijedlog Odluke o statusnim promjenama KTD “Bilan d.o.o.” i odvajanju s osnivanjem.
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju komunalnog društva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.
 3. Prijedlog Izjave o osnivanju trgovačkog društva “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Orebić za obavljanje komunalne djelatnosti.
 4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU “TZ Hoteli Orebić”.
 5. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUOO.
 6. Prijedlog Odluke o izradi UPU Turističke zone “Dubravica – istok”
 7. Informacija o radu osnovnih i područnih škola na području Općine Orebić.
 8. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Orebić.
 9. Informacija o stanju u vinarstvu po završenoj berbi grožđa.
 10. Informacija o korištenju nekrentina u vlasništvu Općine Orebić.
 11. Informacija o provođenju programa socijalne skrbi.
 12. Informacija o Planu rada TZ za 2014.g.
 13. Informacija o planu održavanja nerazvrstanih cesta.
 14. Informacija o provođenju Odluke o općinskim porezima.
 15. Informacija o provođenju programa javnih potreba za sport, kulturu i mjesnu samoupravu.
 16. Informacija o sudskim postupcima Općine Orebić.

Komunalne djelatnosti preustrojavaju se u skladu sa zankonskom regulativom, te EU propisima i preporukama, a dio građana i gospodarstvenika svakako je zainteresiran za odluke vezane uz dokumente prostornog uređenja.

Od čak osam točaka informacija ne očekujemo nove odluke i promjene, posebno u dijelu tema o kojima i inače ne odlučuje Općinsko vijeće, ali kao i vijećnici, i građani naše općine moći će se informirati o radu Općine i drugih značajnih ustanova. Također, ako je suditi prema iskustvima s  prethodnih sjednica, i pojedine od ovih točaka mogle bi ponuditi zanimljivu i žustru raspravu.

Nadam se da je tijekom sjednice dozvoljena konzumacija energetskih pločica i osvježavajućih napitaka, te obećavam da ćemo se potruditi, kao i do sada, u suradnji s Općinom osigurati izravan tonski i tekstualni prijenos sjednice. Naravno, sjednice su otvorene za javnost, pa im možete i osobno nazočiti.

Komentiraj sa Facebook-om