Objava ispravka netočnih informacija – temeljem zahtjeva TZO Orebić

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Tijekom izravnog tonskog prijenosa 13. sjednice općinskog vijeća općine Orebić na zadnjem vijećničkom pitanju u kojem se spominje TZO Orebić i njezini djelatnici, sudionici rasprave su iznijeli svoj stav koji može dovesti u zabunu Vaše slušatelje obzirom da sudionici u raspravi navode neistine i pogrešne interpretacije.

Temeljem odredbe članka 40. Zakona o medijima, ovime Turistička zajednica općine Orebić, zahtijeva da u svom medijskom prostoru, na istom ili jednakovrijednom mjestu objavite sljedeći ispravak neistinitih informacija bez kraćenja, te da uz snimku prijenosa 13. sjednice općinskog vijeća općine Orebić, te članak s tekstualnim prijenosom, postavite odgovarajuću poveznicu na ovaj ispravak:

1. Već u komentaru na vijećničko pitanje predsjednica općinskog vijeća iznosi proizvoljne i neistinite izjave i ničim potkrijepljene optužbe kako direktorica turističkog ureda ne želi primati pozive za podnošenje izvješća općinskom vijeću od nje osobno, kao da je to dokaz nekakvog krimena, a potom sve to relativizira lamentirajući o pripremi sezone i izvješćima o istome Turističke zajednice općine Orebić.

Obzirom na prethodno dostavljeno mišljenje svim općinskim vijećnicima, tajnici općinskog vijeća i općinskom načelniku o nenadležnosti općinskog vijeća nad radom turističkih zajednica, iznošenjem gore navedene neistine Vaši slušatelji mogu steći pogrešan dojam o nadležnosti nad radom TZO Orebić, a jasno je da općinsko vijeće nema nadležnost nad radom turističke zajednice.

Mišljenje Službe za nadzor sustava turističkih zajednica je sljedeće:
Općinsko vijeće kao tijelo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta turističke zajednice, nema obvezu niti je nadležno razmatrati, a ni utjecati na programske aktivnosti, zadatke i projekte koji su sastavni dio Godišnjeg programa rada i financijskog plana turističke zajednice. „

Obzirom da Turistička zajednica općine Orebić 30% sredstava od boravišne pristojbe transferira na žiro račun općine Orebić i to su namjenska sredstva za poboljšanje uvjeta boravka turista. Radi se o nešto manjem iznosu od 700.000,00 kuna koja se mogu utrošiti npr. za ukrašavanje javnih površina za prigodne blagdane. Turistička zajednica općine Orebić sukladno propisima nema obvezu, niti je nadležna razmatrati zašto vijećnike općine Orebić ne zanima na koji način su oni svojim odlukama sudjelovali u pripremi sezone utvrđujući kako su utrošeni novci od boravišne pristojbe, a iznos iz boravišne pristojbe kojim oni upravljaju iznosi gotovo 700.000,00 kn.

Kada poziv općinskog vijeća za sudjelovanje i podnošenje izvješća bude dio zakonske obveze direktorice TU TZO Orebić, rado ćemo se odazvati.

Više informacija:

2. Uistinu u dobroj vjeri i dalje vjerujemo da se u izrazito stresnoj situaciji kakva je bila navedena sjednica, načelniku općine Orebić koji je i predsjednik TZO Orebić Tomislavu Ančiću, omaškom dogodilo da je naveo nepotpune informacije u svom odgovoru navodeći da je „Turistička zajednica općine Orebić bila nositelj projekta Hrvatska365 za destinaciju Korčula & Pelješac, te da je na taj način prepoznata kvaliteta i potencijal Orebića.“

Istinita i potpuna informacija je da je Turistička zajednica općine Orebić aktualni i aktivni nositelj PPS destinacije Korčula & Pelješac, te je to odluka koordinacijskog odbora koji se sastoji od 9 članova: TZ grada Korčule, TZO Ston, TZO Janjina, TZO Trpanj, TZO Orebić, TZO Lumbarda, TZO Smokvica, TZO Blato, TZO Vela Luka, a to je i odlukom potvrdilo i turističko vijeće svake navedene turističke zajednice.
Izbor direktorice turističkog ureda TZO Orebić, Jelene Radovanović, za voditeljicu destinacije i koordinacijskog odbora, čiji su članovi direktori turističkog ureda u navedenoj destinaciji, potvrda je kvalitete rada svih djelatnika u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Orebić.

Informacije o projektu dostupne su na našem mrežnom mjestu:

Ostale spomenute programske aktivnosti (nastupni na sajmovima) moguće je komentirati nakon usvajanja Programa rada za 2015. od strane Skupštine TZO Orebić.

Turistička zajednica općine Orebić javno objavljuje sve svoje dokumente koji su dostupni javnosti. Transparentnost rada TZO Orebić je neupitna jer su, ponavljam, svi dokumenti javno objavljeni.
Iste možete pronaći na našem mrežnom mjestu:

Želeći istaknuti i pozitivan primjer rada na navedenoj sjednici, pohvalili bismo općinskog vijećnika Lovra Katalinića koji je iznio podatak o financijskoj podršci ugovorenih i odrađenih projekata prema klapi Geta od strane TZO Orebić. U nastavku je link i na popis projekata i iznos odobrenih sredstva od strane TZO Orebić u 2014
Konačno izvješće o stvarno isplaćenim sredstvima bit će dostupno po podnošenju izvješća o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2014. Financijska sredstva se korisnicima istih isplaćuju isključivo po uredno podnesenom izvješću i dostavljenim dokaznicama o održanom projektu ili manifestaciji.

Svjesni smo da u izravnom prijenosu ne možete urednički utjecati na iznesene stavove i mišljenja, međutim uslijed neistinitih i nepotpunih informacija objavljenih u izravnom tonskom prijenosu 19.12.2014., Vaši su slušatelji ostali uskraćeni za cjelovitu i točnu informaciju.

U cilju dobre buduće suradnje, za sve daljnje potrebne informacije vezano za Turističku zajednicu općine Orebić, a neophodne za Vaš kvalitetniji i uspješniji rad, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Jelena Radovanović

direktorica TU
TZO Orebić

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku