Četvrtak, 02 Listopad 2014 13:46

Izvješće s 11. sjednice Općinskog vijeća - AUDIO, FOTO

Napisao 
Načelnik i zamjenik na sjednici OV Načelnik i zamjenik na sjednici OV Foto: I. Dajak | S. Tomašević | N. Lolić - PAF

U četvrtak, 25. rujna, održana je 11. sjednica aktualnog saziva Općinskog vijeća Općine Orebić,. Donosimo kratko izvješće, kompletnu tonsku snimku i ponešto fotografija.

Iako je dnevni red sadržavao opsežnih 15 točaka, najzanimljivija događanja na sjednici odvila su se kroz vijećnićka pitanja, te prepucavanje među pojedinim vijećnicima. 

Žustra rasprava oko zapisnika s 10. sjednice

Već kod usvajanja zapisnika s prethodne sjednice došlo je do žustre rasprave, jer je Tomislav Jurjević tražio ispravku u zapisniku, tražeći da dio vezan uz prekid sjednice (10. sjednica je održana iz dva dijela, nakon što je prvi prekinut nakon nekoliko sati). Naime u zapisniku je stajalo kako je sjednica prekinuta zbog obimnog dnevnog reda, a Jurjević je tražio da se u zapisnik unese kako je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma, nakon što su je napustili vijećnici oporbenog HDZ-a, na što je u dvorani ostalo samo četiri vijećnika vladajućih. Kako se ni nakon rasprave oporba i vladajući nisu uspjeli suglasiti oko činjeničnog stanja, dogovoreno je kako će se činjenično stanje unijeti u zapisinik nakon preslušanog tonskog zapisa.

Dnevni red

Prije izglasavanja dnevnog reda Ured načelnika povukao je s dnevnog reda izglasavanje početka izrade izmjena i dopuna prostornog plana, jer je upitno smije li se ona donijeti prije nego se dovrše ciljane izmjene koje su još u postupku, te je dnevni red izglasan nakon još nekih manjih tehničkih ispravki.

Vijećnićka pitanja - tradicionalno najživlji dio sjednice

Očekivano, punu kvotu pitanja imali su vijećnici oporbenog HDZ-a. Niko Antičević pitao je o statusu dokumentacije za kanalizaciju mjesta Crkvice, uređenja poljskih puteva na području MO Potomje, te, tradicionalno - eventualnim novostima vezanim za potencijalnu izgradnju vjetroparkova na području Općine.

Tomislav Jurjević zatražio je obrazloženje o izostanku nekih projekata predviđenih proračunom, te ukazao na potrebu rebalansa proračuna - iz financijskih i pravnih razloga. Donačelnik je za dio projekata kazao kako su u realizaciji (nabava kanti i zelenih otoka za reciklažu otpada, kupnja zemljišta - samo što se kupilo zemljište za proširenje groblja - ne za nerazvrstane ceste, dopuna idejnog projekta za kanalizaciju), od nekih se odustalo zbog promjene okolnosti (susjedi mula na škvaru protive se njegovom uređenju i produženju, te pristajanju brodica za transfere, čestice zemlje koje je Općina planirala prodati u Vignju nisu prodane - te se nije pristupilo uređenju centra Vignja). Složio se s potrebom za rebalansom proračuna - koji mora odražavati stvarno stanje - ali je naglasio kako očekuje upute iz Ministarstva financija, temeljem kojih bi se izradio rebalans proračuna u četvrtom kvartalu.

Jurjević je također tražio obrazloženje vezano za zapošljavanje novih djelatnika u KTD Bilan - i objektivnih financijskih mogućnosti 'Bilana', te je upitao planira li Općina mijenjati postojeći Ugovor s Bilanom, kojim bi se eventualno osigurala sredstva za dodatne troškove koje 'Bilanu' te plaće predstavljaju. Donačelnik Perica Tolj odgovorio je, kako sam kaže, pjesničkom elaboracijom idiličnih poslovnih odnosa Općine i 'Bilana', propustivši pri tome odgovoriti na samo pitanje vijećnika.

Tu je došlo do žustre rasprave Jurjevića i predsjednice vijeća Marije Mrgudić - jer je Tomislav Jurjević inzistirao na poslovničkom pravu da izrazi svoje (ne)zadovoljstvo odgovorom donačelnika, a predsjednica vijeća odbijala mu je dati riječ - jer je inzistirala na tome da sama dopuni odgovor donačelnika, posebice dio vezan za obnovu mauzoleja Mimbeli. Tko zna kamo bi rasprava krenula da Kazimir Opačak ispred kluba vijećnika HSP-AS nije zatražio pauzu tijekom koje su se tenzije smirile.

Tenzije je nakon pauze dodatno smirio Lovro Katalinić, kao predsjednik Komisije za statut i poslovnik. Diplomatski je udijelio packe objema stranama, te naglasio kako bi se općenito poslovnikom trebalo definirati trajanje odgovora i skratiti ukupno trajanje vijećnićkih pitanja - te omogućiti Vijeću da se bavi dnevnim redom.

Jurjević je dobio traženu mogućnost, te se očitovao o odgovorima donačelnika tražeći konkretan odgovor na pitanje o KTD Bilan. Donačelnik je odgovorio kako je u sezoni 2014. KTD Bilan imao, 41 zaposlenog umjesto tridesetak uobičajenih. Međutim, sedam djelatnika je radilo na naplati parkirališta, te je Bilan zaposlio nova 3 djelatnika - a koja neće biti plaćana proširenjem ugovora s Općinom, već novim djelatnostima Bilana (parking, prijevoz pokojnika i groblja).

Sada je i predsjednica Mrgudić došla u priliku da sama dopuni donačelnika, i to u dijelu o projektu obnove grobnice Mimbeli, te je ispravila donačelnika činjenicom da je LAG5 pripremio dokumentaciju za apliciranje za sredstva Ministarstva kulture, dok je 'crowdfunding' akciju napravila Udruga za Orebić.

Miroslav Roso, predsjednik OO HDZ Orebić pozvao je na međusobnu toleranciju, te iskazao razočarenje činjenicom da se odustalo od uređenja centra Vignja zbog toga što se u Vignju nisu realizirale planirane prodaje nekretnina - držeći da uređenje centra ne bi trebalo uvjetovati prihodom od prodaje nekretnina u Vignju. Upitao je za isplate dogovorenih obeštećenja stanovnicima koji su pretrpjeli štete u nedavnim vremenskim neprilikama u Vignju, planove Općine Orebić vezano za nemogućnost konstituiranja MO Viganj. Pitao je i hoće li se slijedeća sjednica vijeća održati na vrijeme da se u zakonskom roku donesu izmjene prostornog plana koje su u toku (Turistička zona Liberan).

Načelnik Tomislav Ančić osvrnuo se na probleme u Vignju vezano za obilne kiše, te kazao kako je Općina Orebić platila obeštećenja svima koji su prijavili štetu. Kazao je i kako će u razumnom roku imenovati povjerenika i organizirati nove izbore za članove MO Vignja. Kazao je kako su se za predmetne ciljane izmjene prostornog plana stvorili preduvjeti u smislu suglasnosti županijskih i državnih tijela, te kako 'Općina Orebić ne želi zaustavljati investitore'.

Pitali su još vijećnici Krističević, Bogoje, te predsjednica vijeća Marija Mrgudić.

Izvješće proračuna za prvih 6 mjeseci

podnio je donačelnik Perica Tolj, te je jednoglasno prihvaćeno.

Izvješće o radu općinskog načelnika

nije se čitalo, te su vijećnici potvrdili da su ga već pročitali u materijalima. Uz manje korekcije iz oporbe i ovo je izvješće jednoglasno prihvaćeno.

Ciljane izmjene prostornog plana TZ Hoteli Orebić

koje se provode prvenstveno u cilju omogućavanja postavljanja 'balon' dvorane od strane Kisik d.o.o., također su prihvaćene jednoglasno, te se nastavlja dalje sa stvaranjem okvira za omogućavanje postavljanja te dvorane.

Prijenos vlasništva zemljišta s KTD 'Bilan' na Općinu Orebić

predloženo je kao dio projekta izgradnje postrojenja za obradu otpada u Podvlaštici. Iako podržava projekt reciklažnog dvorišta, oporba se nije složila s pravno - tehničkim modusom provedbe ovog prijenosa vlasništva, te je odluka donesena uz protivljenje dijela vijećnika oporbe.

Osnivanje javne vatrogasne postrojbe

Ambiozan projekt osnivanja javne vatrogasne postrojbe koja bi zapošljavala 18 ljudi odgođen je, jer su vijećnici i načelnik konstatirali kako ipak nisu ispunjeni svi pravni preduvjeti da Općinsko vijeće donese predloženu odluku. Vijećnici su ipak izglasali procjenu ugroženosti i plan zaštite od požara koji su neki od osnovnih preduvjeta za eventualno buduće osnivanje te postrojbe.

Osnivanje Savjeta mladih Općine Orebić

Ponovno donošenje odluke kako bi ista bila usklađena s novim zakonom koji regulira to područje. Svi vijećnici su pozdravili osnivanje Savjeta, iako on još uvijek nije osnovan ni po prvotnoj odluci iz 2010.

Prodaja općinskih nekretnina

Pred Vijeće su došle odluke o prodaji manje građevinske parcele u Orebiću, tri čestice zemlje u Stankoviću, te tri kuće s pripadajućim parcelama u Orebiću. Oporba je imala brojne primjedbe na procjene nekretnina, od kojih su neke bile s greškama (Stanković), a neke druge sadržavale nelogičnosti (kvadrat zemljišta manje vrijednosti od kvadrata zgrade i sl.). Većina primjedbi su usvojene, te su pojedine cijene vijećnici korigirali a odluke usvojili, dok će nekretnine s pogrešno izrađenim procjenama čekati slijedeće vijeće.

Vijećnici koji su već vidno željno čekali kraj sjednice, kratko su izglasali i posljednju, Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

 

Evo i cjelovitog tonskog zapisa sa sjednice:

11. sjednica Opcinskog vijeca Opcine Orebic by Orebic.Com.Hr on Mixcloud

 

Poslijednja izmjena dana Petak, 03 Listopad 2014 15:00

Galerija slika

Galerija sadrži još slika - klikni za prikaz svih slika na servisu Flickr

Prijava korisnika

Unesite korisničko ime i lozinku