Cijelo izviješće s pola sjednice Općinskog vijeća – AUDIO, FOTO

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

U subotu je u 9 ujutro započela, još uvijek nedovršena sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić.  Sjednica je prekinuta dogovorom vijećnika, nakon što su je spontano, jedan po jedan, napustila nekolicina vijećnika vladajuće koalicije, te su vijećnici oporbenog HDZ-a burno reagirali i tražili da se uspostavi kvorum ili prekine sjednica. 

Nastavak sjednice očekujemo unutar slijedećih desetak dana, o čemu ćete biti obaviješteni na stranicama portala.

Kako je termin sjednice vrlo nesretno odabran – subota ujutro – u dvorani nije bilo građanstva, a i slušanost tonskog prijenosa putem našeg portala bila je puno manja nego što je to uobičajeno. Sjednica vijeća obilovala je politiziranjem i političkim folklorom, raspravama oko nadležnosti ili nenadležnosti vijeća i raspravama u kojima se drugoj strani nastojala nametnuti odgovornost ili krivnja za pojedine postupke. Opozicija vladajućima, a oni opoziciji, te u određenoj mjeri i gostima . Primjećuje se kako naše malo misto sve više postaje pozornica “visoke” politike.

S druge pak strane dvije rutinski i suglasno donešene odluke pak, lijepo ilustriraju kako se oko pojedinih stvari može postići kvalitetan kompromis i jedinstven stav u smjeru kvalitetnijeg funkcioniranja Općine – kada se politiziranje i politička borba potisnu u drugi plan. Jest da se radi o odlukama koje neće baš promijeniti budućnost, ali lijep primjer valja istaknuti i na njega ukazati. Barem bi se u maloj sredini kao što je naša, umjesto na boju košulje, moglo fokusirati na kvalitetan rad i rezultate.

Izvješće načelnika

Započelo je, već uobičajenim, izvješćem načelnika. Ukratko je izvjestio o slijedećem:

  • Intenzivirane su aktivnosti na pripremi izgradnje obilaznice Orebića, 17. srpnja održana je koordinacija sudionika u izgradnji zaobilaznice Orebića, definiran je načelni koridor, te se očekuje ishođenje dozvola do svibnja 2015.
  • Upućena su 2 javna poziva za asfaltiranje kojima je ukupno uređeno nešto više od 4,5 km cesta
  • Izvijestio je i o novim potezima u reguliranju prometa – uvođenju prometne mladeži na četiri punkta, reorganizaciji tržnice, te režimu prometovanja i parkiranja u Lovištu.
  • Napreduje gradilište škole – do sada realizirane 4 situacije vrijedne preko 3 milijuna kuna
  • Zajednički nastup Orebića, Trpnja i Janjine u planiranju i izgradnji reciklažnog dvorišta.
  • Početak radova na javnoj rasvjeti zamjenom energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima u vrijednosti 400.000,00 kn
  • Realiziran projekt nabave i postavljanja komunalne opreme u Lovištu i Orebiću sredstvima dobivenim na natječaju Ministarstva turizma
  • Doznačena sredstva za projektnu dokumentaciju za projekt revitalizacije unutrašnjosti poluotoka Pelješca – uređenjem staza i renoviranjem zgrada škola u Županjem selu i Gornjoj Vrućici – kako je načelnik najavio – početak radova mogao bi biti već u veljači iduće godine

Kako je puno informacija kondenzirano u relativno malo vremena – mišljenja smo da bi se građani puno bolje informirali ukoliko bi svaka od tema bila zasebno prezentirana, primjerice, na službenim stranicama Općine ili na našem portalu – za što ćemo rado ustupiti prostor.

Dnevni red

Vijećnici HDZ-a usprotivili su se predloženom dnevnom redu, tražeći da se izbace točke s izvješćima tvrtki, ustanova i udruga, za koje, kažu nije adekvatno vrijeme.

Vijećnićka pitanja

Uslijedila vijećnićka pitanja, koja su, kako je i za očekivati, obilovala pitanjima oporbenih vijećnika.

Pitanja je otvorio vijećnik Niko Antičević koji se ustrajno bori protiv postavljanja vjetroturbina na Čučinu i BIloj ploči. Čini se da je i općinska vlast istog stava – ali da su konci, na koncu, u rukama Županije.

Nakon njega pitao je  Tomislav Jurjević – koji je nakon određene pauze u sudjelovanju u radu Vijeća, definitivno vijećnik s najtemeljitije napisanom domaćom zadaćom. Upitao je načelnika Ančića, koji je po zakonu i predsjednik Turističkog vijeća i Skupštine turističke zajednice, o problemima u radu Turističkog vijeća i neadekvatnoj suradnji s direktoricom TU Jelenom Radovanović. Načelnik Ančić kazao je kako će se ‘te stvari rješavati na tijelima Turističke zajednice’ – čime Jurjević nije bio zadovoljan jer, kako je rekao, Općinsko vijeće raspravlja o temama vezanim za TZ samo onda kada to vladajući žele. Sugerirao je kako je već bilo potrebno napraviti rebalans općinskog proračuna proračuna uslijed velikog priljeva poreza na promet nekretnina od prodaje GHO porečkoj Laguni, te potencijalno potrebnih transfera Bilanu u kojem je nedavno zaposleno nekoliko novih radnika, za čije plaće komunalno društvo neće imati sredstava iz vlastitog poslovanja. Donačelnik je odgovorio kako je rebalans svakako potreban, te da će ga predložiti uskoro, a osim sadržajnih, imat će i izmjena formalnog karaktera.

Jurjević je također oštro kritizirao načelnika za politiziranje tijekom govora na svečanoj sjednici Vijeća prigodom Dana Općine, te izrazio čuđenje “zazivanjem prijevremenih izbora” u tom govoru. Također je kritizirao organizaciju čina svečanog otvorenja gradilišta nove škole – prvenstveno nepozivanje bivših ravnatelja, te izostanak kamera ijedne od nacionalnih TV kuća. Načelnik Ančić odgovorio je kako je dio propusta i poslijedica prenatrpanog rasporeda i umora toga dana, a kako je izjavom o izborima “redovnim ili prijevremenim” samo htio kazati kako su “oni” (HSP AS ili ‘šarena koalicija’?) spremni odgovoriti izazovu izbora, iako ih, naravno, obzirom da su na vlasti odnosno “uz kazan” kako je rekao, ne priželjkuju.

Miroslav Roso sugerirao je kako ‘čuje da DVD u Lovištu ne funkcionira adekvatno’ – na što je načelnik objasnio kako se ne radi o zasebnoj udruzi već dijelu DVD Orebić, pa je planirano o tome pitati zapovjednika DVD-a Orebić Nikšu Nogala. Kako je sjednica prekinuta prije te točke, ovaj odgovor možda slijedi u ‘drugom poluvremenu’. Drugo Rosovo pitanje odnosilo se na autobus za Dubrovnik – koji je aktualna vlast čvrsto obećavala, pripisujući nemogućnost dogovora osobno bivšem načelniku. Načelnik je informirao kako u najnovijem postupku ishođenja potrebne dokumentacije za uspostavu linije Orebić – Dubrovnik, Libertas ponovno nije uspio, ovaj puta na žalbu prijevoznika Panorama. Kazao je kako se očekuje da Libertas ponovno pokrene postupak – ali osobno nema puno vjere u pozitivan ishod, jer, kako kaže, nitko osim Općine Orebić ne pokazuje stvarnu volju za realizaciju te linije.

Miroslav Roso također je pitao što je sa namjenskim sredstvima koje Općini doznačuje Turistička zajednica za komunalno uređenje – kako on kaže pola tih sredstava trebala su prema dogovoru ostati u mjestima koja su ih generirala kroz boravišnu pristojbu, a druga polovica trebala bi se investirati u određeni veći zahvat u nekom od mjesta Općine. Načelnik je odgovorio kako je plan zapravo bio da se preostala polovica potroši u mjesnim odborima koji ne generiraju boravišnu pristojbu. Moram osobno priznati da sam na različitim koordinacijama i sjednicama čuo oba prijedloga – pa se ne mogu složiti s nijednim – ili moram s obojicom. U svakom slučaju, načelnik tvrdi kako je ionako na pordručju Općine na polju komunalnog uređenja i turističke infrastrukture Općina uložila puno više od sredstava doznačenih od boravišne pristojbe.

Vladimir Bogoje po tko zna koji put traži informaciju o tome tko je utvrdio navodne tehničke pogreške u prostornom planu i tko je izradio odluku koju je, kako kaže, nezakonito donijelo Općinsko vijeće. Također je tražio kopije ugovora koje je Općina Orebić potpisala, kako vezano za izgradnju i nadzor škole, tako i s drugim poslovnim subjektima, kao i troškovnike vezano za školu, te je zamolio da mu se dostavi u primjerenom roku.

Pitao je vezano za izmjene i dopune PPU Općine Orebić, te kad se planira ići u postupak izmjena prostornog plana, za koje je Općina početkom godine primala prijedloge građana.
Nakon kraćeg prepucavanja na relaciji vladajući – oporba, konkretan odgovor bio je kako će se odluka o pokretanju postupka naći pred Vijećem u rujnu ili listopadu.

Također je pitao i vezano za uređenje dječjeg igrališta koje je postavljeno iza DV Orebić, a zbog nedovršenosti nije sigurno za uporabu.
Načelnik se očitovao kako planiraju u najkraćem roku završiti to igralište, a pismeno je obećao traženi troškovnik.

Na kraju je pokazao i zanimanje oko čega to ne postoji konsenzus u vladajućoj ‘šarenoj’ koaliciji – na što je načelnik na kraju kazao kako se ne slažu oko trase zaobilaznice, ali kako su i do sada dijalogom i kompromisima prevladavali neslaganja, primjerice kod projekta nove škole, privremene lokacije škole i sl.

Vijećnik Dario Krističević upitao je o financiranju LAG-a 5 – na što je predsjednica vijeća model predfinanciranja kod povlačenja sredstava dodijeljenih po programu IPARD. 
Također je pitao o (ne)raspisivanju javnog poziva za natječaj za dodjelu stipendija. Načelnik je sugerirao kako je natječaj planiran u rujnu, dok je zamjenik načelnika kazao kako su planirana sredstva namijenjena podmirenju već ugovorenih obveza, a kako će se ubuduće učenici i studenti pomagati ciljano i bez filtera natječaja?! 
Treće Dariovo pitanje odnosilo se na eventualnu ponovnu uspostavu hitne službe u Orebiću, na što je načelnik odgovorio kako aktualna vlast nastoji riješiti to pitanje ali ono nažalost ne ovisi u potpunosti o njima.

Odluke

Nakon gotovo dva sata – stigli smo i do prve točke dnevnog reda – Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Orebić koja je raspravljana ‘u paketu’ s Prijedlogom Odluke o protokolu Općine Orebić. Po obje točke domaću je zadaću prezentirao vijećnik Tomislav Jurjević koji je konkretnim amandmanima ukazao na potrebne izmjene, te ukazao na propuste u objema odlukama. Posebno je naglasio kako bi se u Odluci o protokolu obavezno morale naći obvezna nazočnost komemoracijama satniku Tihomiru Antunoviću i Ranku Bongvardu 25. studenog odnosno 18. prosinca.
Amandmani su usuglašeni i odluke jednoglasno donešene. Na ovakvim jednostavnim stvarima, vladajući i oporba na trenutak prestaju biti političari – te pokažu i mogućnost suradnje.

Izvješća gostiju

Načelnik je upozorio na izostanak kvoruma zbog odlaska dijela vijećnika, te je utvrđeno da vijeće nema kvorum potreban za donošenje odluka, ali se unatoč tome odlučilo nastaviti.

Uslijedila je opsežna prezentacija gđe. Sande Menkadžiev, ravnateljice DV Orebić. Anto Radović sugerirao je da se prezentacija izvješća preskoči, a predsjednica Općinskog vijeća skrenula pozornost da je vrijeme za izlaganje ograničeno na 10 minuta. Unotač tome ravnateljica je detaljno prezentirala financijsku sliku te ustanove, te inzistirala na činjenici kako je, unatoč pohvalnim ulaganjima Općine u infrastrukturu i podizanje pedagoških standarda, financiranje troškova boravka djece u vrtiću jednostavno premalo i neusklađeno s troškovima – koje je usklađenje izostalo posljednjih 10 godina, što uzrokuje činjenicu da poslovanje vrtića generira određene gubitke, a koji se mogu riješiti jedino povećanjem sredstava kojima se vrtić financira.

Vijećnik Antičević skrenuo je pozornost kako je tema o vrtiću isuviše važna da bi se ‘odrađivala’ pred samo nekoliko vijećnika, te je održana desetminutna stanka. Nakon stanke odvila se kraća rasprava, u kojoj su vladajući nametali odgovornost uprave vrtića, dok je oporba inzistirala na većoj aktivnosti Općine. Konačno je zaključeno kako će Upravno vijeće i direktorica vrtića dostaviti prijedlog financiranja vrtića i plan sanacije duga te ustanove o kojem će vijeće raspravljati na nekoj od slijedećih sjednica. 

Slijedeća točka – Program rada PU Dječji vrtić Orebić za 2014. tiho je pospremljena zajedno s prethodnom – bez protivljenja već vidno umornih vijećnika.

Slijedilo je Financijsko izvješće KTD „Bilan“ d.o.o. za 2013. koje je također spojeno sa slijedećom točkom – Programom rada za 2014. Nakon opsežnog izvješća direktora KTD Bilan, Milana Rosa, vijećnik Jurjević naglasio je kako je neprihvatljivo da se ovako važne teme raspravljaju pred samo tri vijećnika vladajuće koalicije, te sugerirao da se sjednica ili prekine, ili da se vrate vladajući vijećnici.

Nakon još jedne stanke, odlučeno je kako će se završiti tekuća točka dnevnog reda, te sjednica nastaviti u novom terminu. Uslijedila je rasprava o financijskom izvješću komunalnog društva, u kojoj je HDZ inzistirao kako vijeće o ovom izvješću nema nadležnost raspravljati – već isključivo može informacije primiti na znanje, dok je predsjednica vijeća inzistirala na raspravi. Marija Mrgudić tražila je da joj se pismeno dostavi popis Bilanovih dužnika koji ukupno duguju 6.159.000 kn, kao i računi koje je KTD Bilan izdao za usluge kod legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Tomislav Jurjević upitao je jeli financijsko izvješće prihvaćeno od strane Skupštine društva (koju čini načelnik Općine Tomislav Ančić). Načelnik je odgovorio kako je podneseno u zakonskom roku, te prihvaćeno uz suglasnost nadzornog odbora. Jurjević je sugerirao predsjednici Mrgudić da provjeri ima li pravo tražiti pismene odgovore od strane direktora KTD Bilan. 

Nastavak u slijedećoj epizodi

Nakon svega, predsjednica OV Marija Mrgudić kazala je kako će vijećnike o terminu nastavka sjednice obavijestiti, a možemo ga očekivati tijekom slijedećih desetak dana… 

Molim uvažite kako je iz tehničkih razloga prvih desetak minuta snimke lošije kvalitete

Taman dovoljno vremena da u miru preslušate gotovo četiri sata tonskog zapisa s 10 sjednice OV.

{jumi [*17]}

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku