U tijeku upis prijavljenih šteta u registar Ministarstva financija

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

U Općini Orebić završena je obrada svih 50 prijava štete koju su nakon velikog požara potkraj rujna s istočne strane Orebića podnijele fizičke, pravne osobe i udruge.

Utvrđeno je da su u požaru teže oštećene četiri kuće na kojima su nagorjeli krovovi ili fasade, a izgorjelo je 1.340 stabala maslina i 30.800 čokota vinove loze. Samo u vlasništvu Hrvatskih šuma izgorjelo je 170 hektara šume i šumskih površina. U tijeku je upis prijavljenih šteta u registar Ministarstva financija, a zatim će općinska komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na terenu provjeriti sve prijave i potom podnijeti završno izvješće Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje će utvrditi novčane iznose štete. Prema prvim procjenama ona je iznosila 15 milijuna kuna.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku