Proljetni radovi na županijskim cestama: novi sloj asfalta prema Nakovnju

Foto: Općina Orebić

Ovog su tjedna strojevi ‘Dubrovnik cesta’ radili na županijskoj cesti Lovište-Viganj-Orebić u blizini Nakovnja.

Županijska cesta oznake ŽC6215 dobila je novi sloj asfalta u duljini 500m. Investitor radova je Županijska uprava za ceste, a izvođač tvrtka Dubrovnik ceste.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku