Predavanje u dvorani Općine Orebić: Istine i zablude o 5G mobilnoj mreži, infrastruktura i utjecaj na zdravlje

Foto: Youtube

U subotu, 9. rujna 2023., s početkom u 19:30h u dvorani Općine Orebić prof.dr.sc. Ivo Orlić održat će predavanje naziva: “Istine i zablude o 5G mobilnoj mreži, infrastruktura i utjecaj na zdravlje’.

Prof. Orlić će govoriti o tehničkim aspektima i razlikama između dosadašnjih mobilnih mreža i nove, 5G mreže te o njihovim prednostima i nedostacima. Govoriti će o znanstvenim dokazima koji definitivno potvrđuju štetnost zračenja mobilnih mreža na ljudsko zdravlje i općenito na okoliš. Istaknuti će stvarno zabrinjavajuću razliku između službeno prihvaćenih gustoća elektromagnetskog (EM) zračenja i onih doza koje preporučaju znanstvenici i liječnici. Naglasak predavanja će biti na potrebi za obrazovanjem i metodama kako se što bolje zaštitit od štetnih utjecaja elektromagnetskog zračenja. Sve nas zabrinjava prebrza digitalizacija koja ulazi u sve pore naših života i u mnogim je aspektima zapravo ŠTETNA kako za fizičko tako i za psihičko zdravlje svih nas a posebno za zdravlje naše djece i općenito za kvalitetu okoliša i održivi razvoj.

Prof. dr. sc. Ivica Orlić je do nedavno bio redoviti profesor nuklearne fizike na Odjela za Fiziku Sveučilišta u Rijeci, a sada je nezavisni istraživač i direktor Holističkog centra HOMER na otoku Krku. Kao eksperimentalni, nuklearni fizičar radio je preko 20 godina na sveučilištima i institutima svijeta (Amsterdam, Singapur, Sydney, USA) i publicirao više od stotine znanstvenih radova.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku