PPS klub Korčula-Pelješac osmišljava nove turističke proizvode

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

U korčulanskim i pelješkim turističkim zajednicama, članicama destinacijskog PPS kluba Korčula-Pelješac pojačano rade na provedbi projekta ‘Hrvatska 365’ Ministarstva turizma s ciljem produljenja turističke sezone.

Nakon osnivačke skupštine kluba osnovano je šest proizvodnih timova od po sedam članova kojima je zadaća osmisliti i predlagati nove turističke proizvode s kojima bi se u 2015. i 2016. godini Korčula i Pelješac predstavili na tržištu. 

Težište je na enogastronomiji i kulturnom turizmu, a razvijat će se i ponuda sportskog i pustolovnog turizma, biciklizma, zdravstvenog i poslovnog turizma.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku