Hrvatske ceste poduzele prvi korak u odabiru izvođača orebićke obilaznice!

Trasa obilaznice Orebića

Poduzeće Hrvatske ceste raspisalo je u utorak, 12. prosinca, prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti za izgradnju obilaznice Orebića.

Ovo je prva faza u postupku javne nabave, tijekom koje svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi mogu sudjelovati davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta. Nakon okončanog prethodnog savjetovanja, slijedeći korak u odabiru izvođača je objava javnog nadmetanja.

Kako Hrvatske ceste navode u uvodu objavljenog savjetovanja:

“Državna cesta DC 414 (Trajektna luka Orebić – Ston – Zaton Doli) počinje na križanju s DC8 (Jadranska magistrala) i pruža se duž cijelog poluotoka Pelješca do trajektne luke u Orebiću. Sav promet usmjeren prema Korčuli, ali i prema vrhu poluotoka, odvija se u nastavku kroz samo naselje Orebić. U ljetnim mjesecima se, radi povećanog teretnog i putničkog prometa, dodatno opterećuje trajektna luka Orebić čije su prometno-tehničke karakteristike nedovoljne za povećani promet. Sve navedeno rezultira pojačanim gužvama u samoj luci, ali i na postojećoj cesti DC 414, što nepovoljno utječe na sigurnost gradskog prometa i na razinu kvalitete života stanovnika Orebića. Izgradnjom obilaznice Orebića, DC 414 će se produžiti od odvojka za naselje Stankovići do novog trajektnog pristaništa na lokaciji Perna (TL Perna), Dionica ŽC 6215 od križanja s planiranom obilaznicom do TL Perna će se prekategorizirati u državnu cestu D414. Na ovaj način će se omogućiti razdvajanje tranzitnog od gradskog prometa i bitno poboljšati prometna protočnost i sigurnost.”

U savjetovanju se navodi i kako je za obilaznicu Orebića već izrađena Studija utjecaja na okoliš, ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te lokacijska dozvola koju je nadležno tijelo izdalo još početkom 2023. Također je okvirno navedena procijenjena vrijednost nabave od nešto više od 50 milijuna EUR (bez PDV-a) kao i predviđeni rok unutar kojeg bi izgradnja trebala biti realizirana od 24 mjeseca.

Ova vijest svakako potvrđuje kako Hrvatske ceste rade na realizaciji ovog kapitalnog projekta, izuzetno važnog za Pelješac i Korčulu, ali još uvijek ne daje naznaku početka radova na projektu. Pomno ćemo pratiti tijek pripreme i realizacije ovog važnog projekta i revno vas o tome izvještavati.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku