Općina Orebić prima zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru!

Foto: UTK Orebić | Orebić.com.hr - arhiva

Iz Općine Orebić pozivaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru 

Zahtjevi se podnose Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja, na propisanom obrascu, najkasnije do 31. ožujka 2017.

Detalje poziva i obrazac za podnošenje zaintersirani mgou potražiti na službenoj web stranici Općine Orebić.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku