Opasnost od razvoja plamenjače i pepelnice vinove loze – obavijest vinogradarima

Poljoprivredna savjetodavna služba upozorava da vremenske prilike pogoduju razvoju plamenjače (Plasmophara viticola) i pepelnice vinove loze. 

Preporuka vinogradarima je da zaštitu od plamenjače u vinogradima gdje je prisutna treba nastaviti jednim od sistemičnih pripravaka: Acrobat MZ, Profiler, Mikal Premium F, Forum Star DF, Curzate F SC, , Mildicut SC, Pergado F/M, Verita, Melody Duo WP, Equasion Pro, Antracol Combi WP, (boldani pripravci imaju kurativno djelovanje na plamenjaču).

Visoke dnevne temperature kao i visoka relativna vlaga zraka također će pogodovati razvoju pepelnice (Erysiphe necator) pa preporučamo jedan od pripravaka: Talendo EC, Luna Experince, Dynali, Fond 12 E, Systhane 24 E, Vivando SC, Falcon, Collis, Karathane Gold 350 EC (kada je bolest već prisutna ima kurativno djelovanje).

Zaštitu od uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) poželjno je napraviti u doglednom razdoblju u svrhu da sredstvo uđe u grozdove prije zatvaranja jednim od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Botril 300 SC, Teldor SC 500, Chorus 75 WG ili Switch 62,5 WG. Sredstva Luna i Collis pokrivaju i botritis.
Obratiti pozornost na kvalitetu tretiranja. Prednost dati izrazito sistemičnim preparatima. Utrošak vode treba prilagoditi fazi razvoja vinove loze kod koje se sredstvo primjenjuje. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu bolesti. Obavezno prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitajte priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavajte.
Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način !

Zaštitu treba provesti prema uputama na etiketi SZB. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu propisno zbrinuti.

Za pitanja i savjete obratite se mag.ing.agr. Franu Mihliniću na broj mobitela: 091488 2943

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku