Održano Javno izlaganje u sklopu Javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna UPU Orebić – Podgorje – Stanković

Foto: I. Dajak | orebic.com.hr

U utorak, 29. studenoga je u dvorani Općine Orebić održano Javno izlaganje u sklopu Javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orebić – Podgorje – Stanković.

Raspravu je u nazočnosti načelnika Tomislava Ančića vodila dr.Zrinka Rudež iz tvrtke IGH Urbanizam d.o.o. iz Dubrovnika – koja izrađuje ovaj prostorno planski dokument koji pokriva područje ovih triju naselja. Okupio se veliki broj građana, a dio njih je kritizirao termin javnog izlaganja – radnim danom u radno vrijeme – što je, sugeriraju, spriječilo mnoge zainteresirane da nazoče događaju.

Izmjenjeni i dopunjeni dokument uključuje i obalni pojas naselja Orebić. Najviše pozornosti okupljenih građana dobila je trasa zaobilaznice Orebića, kao i planovi nekih novih ulica, odnosno činjenica da brojnim nazočnima te prometnice umanjuju postojeće građevno i poljoprivredno zemljište. Nažalost, doznali smo da o o zaobilaznici naselja Orebić zapravo znamo jako malo, jer,  kako je sugerirao načelnik Ančić sada je projekt zaobilaznice ‘vraćen na početak’ te  se ponovno razmatraju različite alternative, a projekt je uključen u koloplet drugih potencijalnih prometnih rješenja –  uključujući most na Korčulu i zaobilaznice drugih naselja na Pelješcu. Ispada da, osim što ne znamo kada će zaobilaznica biti izgrađena, sada usprkos ucrtanim trasama i izvedenim predradnjama, ne znamo sa sigurnošću ni kako će ona izgledati i kuda će točno prolaziti.

Govorilo se i o nekim važnim detaljima u najatraktivnijem – obalnom pojasu – uređenju Trga Mimbeli, luci nautičkog turizma, te pojedinim mogućim propustima u prijedlogu dokumenta. Osobno sam iskoristio priliku pa ukazao na, po mom mišljenju, preširoku i paušalnu ‘zaštitu’ brojnih sela i zaseoka kao potencijalnih kulturnih dobara, kako na obuhvatu ovog, tako i Plana prostornog uređenja Općine Orebić. Na taj način Plan poskupljuje ili čak onemogućava neke građevne zahvate na kućama i gospodarskim zgradama u tim selima, što čini obnovu brojnih nekretnina koje nisu turistički i tržišno atraktivne neisplativom, uvjete stanovanja lošijim, pa će prouzročiti daljnju depopulizaciju sela i propadanje zgrada, od kojih brojne već desetljećima propadaju nerenovirane.

Prijedlog izmjena i dopuna plana možete pogledati na web stranicama Općine Orebić, a svoje prijedloge i primjedbe još uvijek možete dati – ali u pisanom obliku, na adresu Općine Orebić do zaključno 5. prosinca 2016. godine.

Komentiraj sa Facebook-om