Održano javno izlaganje o prijedlogu urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podvlaštica

Foto: orebic.com.hr - arhiva

U organizaciji Jedinstvenog upravnog odjela općine Orebić u Orebiću je održano javno izlaganje o priejdlogu urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podvlaštica nedaleko od istoimenog naselja sjeveroistočno od Orebića.

Tu se na površini nešto većoj od četiri hektara predviđa gradnja objekata poslovne namjene i uređenja reciklažnog dvorišta. O osnovnim postavkama plana govorili su predstavnici izrađivača tvrtke ”Urbanistica” iz Zagreba. Javna rasprava o tom urbanističkom planu kao i o urbanističkom planu uređenja turističke zone Liberan u Vignju traje do 16. rujna ove godine.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku