Održana prva Međunarodna konferencija o provedbi See Leader programa

Foto: Facebook

Zaposlenici Lokalne akcijske grupe LAG 5 i članovi Upravnog i Nadzornog odbora aktivno su sudjelovali na prvoj Međunarodnoj konferenciji o provedbi Leader programa za ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi.

Među izlagačima bila je i bivša voditeljica LAG-a 5 Marija Roglić koja je izvijestila o svojim istraživanjima i iskustvima u provedbi Leader programa u Hrvatskoj. Na konferenciji je bilo riječi i o dosadašnjoj provedbi programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede u Hrvatskoj i smjernicama za iduće razdoblje.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku