LAG 5 svečanom i izbornom skupštinom obilježio pet godina rada

Foto: LAG5

U petak, 7. prosinca, u hotelu Bellevue u Orebiću održana je svečana skupština povodom 5 godina djelovanja LAG-a 5 i izabrano novo/staro vodstvo. Nova voditeljica je Katarina Slejko, predsjednik ostaje Vjeran Filippi.

Prije 5 godina, točnije u prosincu 2014 godine započelo je s radom tajništvo LAG-a 5 u Orebiću na provedbi IPARD mjere 202 ” Priprema i provedba lokalnih razvojni strategija ruralnog razvoja”. Na prvom natječaju za zapošljavanje izabrana je dosadašnja voditeljica Marija Roglić, nedugo zatim sa radom je započela i sadašnja voditeljica Katarina Slejko. U prvim godinama postojanja LAG-a 5 radilo se uglavnom na volonterskoj bazi i na razvoju simultanih fronti djelovanja LAGa 5 kao multizivorski financirane organizacije koja se bavi teritorijalnim razvojem, u prvom redu ekonomskog sektora. Radilo se na:

  • legitimiranju LAG-a 5 kao istinskog lokalnog partnerstva za ruralni razvoj koji je tu da potakne dionike svog područja na planiranje projekata, s naglaskom na razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede te s njom povezanih aktivnosti. n
  • na jačanju podrške i povjerenja jedinica lokalne samouprave kroz uspostavu uredovnih dana LAG-a 5 kao kontinuirane savjetodavne podrške gospodarstvenicima i poljoprivrednicima svih LAG 5 općina
  • osiguravanja multiizvorskog financiranja stvaranjem mreže nacionalnih i europskih partnera koji s LAG-om 5 dijele razvojnu viziju te s kojima su prijavljeni prvi Obzor2020, Erasmus + i INTERREG projekti
  • stvaranju zaloga za budućnost kroz osnivanje fonda za darovitu djecu LAG 5 područja
  • kreiranju dugoročnih razvojnih partnerstava u svrhu planiranja projekata i programa endogenog razvoj s Nacionalnim parkom Mljet te Parkom prirode Lastovsko otočje.
  • razvoju suradnje s međunarodnim organizacijama i inicijativama kao što je udruga SMILO ili potpisivanje Deklaracije o Pametnih otocima ne bi li LAG 5 postavili na svjetsku kartu integriranog pristupa održivom razvoju
  • kreiranju jake lokalne mreže znanja suradnjom sa brojnim akterima javnog i civilnog sektora LAG 5 područja ali i šire regije
  • jačanju ljudskih kapaciteta privlačenjem inozemnih volontera kroz Europsku volontersku službu i Erasmus + projekte te suradnju sa domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama

Kao rezultat svega toga LAG 5 može se pohvaliti da je kroz svoju organizaciju u proteklih 5 godina obučio desetak projekt menadžera koji danas aktivno djeluju na LAG 5 području, što u gospodarskom, što u javnom sektoru. 

Da je direktno otvorio 8 novih radnih mjesta, a aktivnostima koje su rezultat provedbe naših projekata još dodatnih 5 radnih mjesta na svom području.

Da LAG 5 danas broji 5 zaposlenih te preko desetak vanjskih stručni suradnika s kojima od 2019 radi na provedbi 7 projekata financiranih iz 5 različitih programa EU.

Dionicima LAG 5 područja pomoglo se u prijavi i provedbi projekata vrijednosti preko 9 milijuna kuna iz 4 različita programa Europske unije te brojnih nacionalnih programa pomoći decentraliziranom razvoju.

Za kraj valja naglasiti da je LAG 5 i lokalno dodijelio preko milijun i pol kuna bespovratnih potpora poljoprivrednicima.

U ovih 5 godina učinjeno je puno, no također ovih 5 godina označava samo završetak prve faze razvoja LAG-a 5. U 2019 godini, na čelom sa novim/starim predsjednikom Vjeranom Filippijem, te voditeljicom Katarinom Slejko ured LAG-a 5, sa pojačanim, interdisciplinarnim timom projekt menadžera kreće u razvoj proizvođačkih organizacija, provedbu LAG 5 festa, te provedbu projekata Europskog socijalnog fonda u domeni jačanja ljudskih kapaciteta, kao što i pokreće stipendiranje darovite djece LAG 5 područja u domeni STEM-a te otvara svoja vrata za stručno osposobljavanje mladim koji su završili ekonomskih, prirodoslovno-matematički ili prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Na svečanoj skupštini pored članova LAG-a 5 sudjelovali su i uvaženi gosti kao što je delegacija LAG-a Neretva te Filip Bubalo iz udruge Dragodid te mnogi drugi.

Predsjednik Vjeran Filippi uručio je priznanja za poseban doprinos radu LAG-a 5 prvoj predsjednici Maji Cebalo, dopredsjednici Mariji Mrgudić te prvoj voditeljici Mariji Roglić. Uz emotivnu zahvalu Frano Cebalo i Alda Štuk Kerševan preuzeli su priznanja u ime prve predsjednice i dopredsjednice. Voditeljica Marija Roglić, vidno ganuta pustila je suzu i zahvalila se izjavom ”Neizmjerno samo ponosna i ganuta što smo u ovih 5 godina dokazali i pokazali kako je i na hrvatskom jugu moguće osnovati organizaciju koja će djelovati po najvišim europskim standardima”.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku