Javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš obillaznice Orebića – u četvrtak 22.10. u Orebiću

Foto: Institut IGH d.d., Oikon d.o.o. - Studija o utjecaju na okoliš

Javno izlaganje o Studiji održat će se u četvrtak, 22. listopada 2020. u 10 sati u općinskoj dvorani Općine Orebić uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

Javno izlaganje održava se u sklopu javne rasprave o Studiji koja traje od 16. listopada do 16. studenog 2020. Uvid u Studiju omogućen je u prostorijama Općine Orebić svakog radnog dana u vremenu od 9-12h, a cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije objavlljen je i na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku