Financiranje izrade projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta u Podvlaštici

Foto: J. Stražičić

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o neposrednom sudjelovanju u financiranju izrade projektne dokumentacije za gradnju i uređenje reciklažnog dvorišta na području općine Orebić.

Iz Fonda su obavijestili da će u financiranju izrade projektne dokumentacije sudjelovati u stopostotnom iznosu osiguravši za tu svrhu 83.625 kuna. Reciklažno dvorište gradit će se na lokaciji Podvlaštice sjeveroistočno od Orebića u sklopu gospodarske zone koja je tu predviđena Urbanističkim planom uređenja tog područja.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku