26. sjednica OV – izvješće, tonska snimka, fotogalerija

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

U srijedu, 30. ožujka, održana je 26. po redu sjednica aktualnog saziva Općinskog vijeća općine Orebić. Donosimo kratko izvješće  o tijeku sjednice, nekoliko fotografija, i tonsku snimku sjednice.

Odmah na početku sjednice Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost očitovala se vezano za zahtjev za izmjenama Statuta Općine Orebić, te utvrdila kako se sukladno Zakonu ne može mijenjati Statut Općine u dijelu u kojem kaže kako je načelnik član skupštine u društvima u kojima Općina Orebić ima udjele ili dionice. Naime, HDZ je predložio izmjenu Statuta u tom dijelu, kako bi Skupštinu ‘KTD Bilan’ odnosno ‘Vodovoda i odvodnje’ činilo više predstavnika Općine Orebić, umjesto postojećeg rješenja po kojem je jedini član skupštine tih društava načelnik.
Vijećnik Tomislav Jurjević izrazio je svoje neslaganje s ovim stavom, tvrdeći kako sudska praksa i postojeća rješenja u drugim jedinicama lokalne samouprave pokazuju kako mišljenje komisije nije ispravno i u skladu sa zakonima.

Načelnik je u svom redovnom obraćanju vijeće izvijestio kako je Županijska lučka uprava dostavila idejno rješenje školjere – lukobrana u trajektnoj luci, te očekuje da bi se s radovima moglo krenuti nakon turističke sezone, najavio radove na trafo stanicama na području općine, probijanju požarnog puta od Dube do Lovišta, drugim planiranim radovima na protupožarnoj zaštiti, te drugim komunalnim zahvatima.

Vijećnici su se u pitanjima bavili prvenstveno različitim pitanjima komunalnog uređenja i komunalne infrastrukture. Ističemo pitanja sortirnice otpada, kanalizacijskog sustava i vodoopskrbe. U odgovoru na pitanje o vodoopskrbi načelnik je kazao kako će se do ove sezone riješiti problem nedostatka pritiska u naselju Podvlaštica, te u ulici Augusta Šenoe, te da će se zbog problema s pritiskom vode – prestati sa zalijevanjem nogometnog igrališta tijekom turističke sezone.

Vijećnik Tomislav Jurjević ponovo je inzistirao na većem angažmanu oko problematike zaobilaznice naselja Orebić i trajektne luke u Perni – kojima prijeti opasnost odgode na dulji vremenski rok i propadanja dijela već ishođene dokumentacije zbog propuštanja rokova. Tražio je od načelnika da sazove tematsku sjednicu i predloži Deklaraciju kojom će se Vijeće jasno odrediti o toj temi. Načelnik je kazao kako je zaobilaznica potrebna općini Orebić, te da će se građevinska dozvola za trajektnu luku u Perni ishoditi, a može se ‘konzumirati’ makar formalnim početkom radova ako ne bude uvjeta za stvarni početak izgradnje.
Jurjević se dotaknuo i pitanja nekretnina u vlasništvu HTP Orebić koje je tom, tada društvenom poduzeću, 80tih godina prodala tadašnja Mjesna zajednica – a koje ono sada nudi na tržištu. Pitao je može li se naći mogućnost da se barem prostor konobe ‘Pelješki dvori’ – zapravo dio zgrade Općine Orebić na određeni način vrati u vlasništvo Općine – sugerirajući kako je isti prodan za tek 20.000 DEM. Načelnik je ustvrdio kako Općina i HTP Orebić imaju sporove po pitanju dijela nekretnina, te da se pregovaralo s HTP-om Orebić o tom dijelu zgrade za koji je službena procjena 3 milijuna kuna, koji iznos je trenutno prevelik za Općinu Orebić. Sugerirao je kako bi se na nekoj od slijedećih sjednica OV moglo raspravljati o mogućnosti kupnje te nekrentine kreditom.

Najviše bure izazvalo je pitanje koje je postavio Vladimir Bogoje, a počelo je već s prigovorima na zapisnik s protekle sjednice Bosiljke Bilčić – a kada je govorio o istoj temi: angažmanu Marije Mrgudić kao koordinatorice za izradu izmjena i dopuna prostornog plana Općine Orebić, a umjesto imenovanja Savjeta kako traži Odluka o izradi tog dokumenta. Još jednom je ustvrdio kako se bivša predsjednica Vijeća time ne smije baviti. Kao razlog je naveo da je zlouporabila položaj i ovlasti, te iz osobnih interesa obmanula vijećnike da donesu Zaključak o tehničkoj ispravci prostornog plana, a, također iz osobnih razloga, u drugom slučaju nije u roku sazvala sjednicu, te nisu na vrijeme donešene ciljane izmjene prostornog plana (za što su pojedini investitori optuživali kako su time oštećeni). Načelnik je odgovorio da je Marija Mrgudić temeljem odluke načelnika koordinator za komunikaciju s mjesnim odborima i izvođačem u postupku izrade prostornog plana, a da će se Savjet formirati prije nego krene javna rasprava o tom dokumentu.

Neko vrijeme nakon toga vijećnica Bilčić zatražila je da se konstatira povreda poslovnika od strane predsjednika Vijeća Tonija Marelića – jer je dozvolio vijećniku Bogoju da govori o djelovanju gđe. Mrgudić, te proziva ostale vijećnika da su bili zavedeni i od nje prisiljeni glasovati za sporni dokument. Čini se kako je upravo odbacivanje njezinih argumenata od strane predsjednika OV – koji je potvrdio kako je vijećnik Bogoje imao pravo obrazložiti pitanje načelniku – uzrokovalo napuštanje sjednice vijećnika KLGB ‘Marije Mrgudić’ Bosiljke Bilčić i Zdravka Žaknića, a nakon što su glasovali o prvoj točki dnevnog reda – Izmjenama i dopunama UPU ‘Hoteli Orebić’.

Prva je točka dnevnog reda – donošenje izmjena i dopuna UPU ‘Hoteli Orebić’ – ujedno i jedina koju su podržali svi nazočni vijećnici. Načelnik Ančić je istaknuo kako će se donošenjem ovih izmjena omogućiti povećanje kvalitete smještaja i kategorizacije postojećih ugostiteljskih objekata, te sugerirao kako u protivnom možemo očekivati pad turističkih noćenja i kvalitete usluge.

U dvorani je nakon prve točke ostalo pet vijećnika vladajuće koalicije uz pet vijećnika HDZ-a. Kako je HDZ izrazio nezadovoljstvo izvješćima koja je Vijećnicima podnio načelnik Ančić – slijedeće tri točke dnevnog reda nisu dobile glasove većine nazočnih – te nisu prihvaćena uz pet glasova ‘za’ i isto toliko ‘protiv’. Kako se slično dogodilo i u rujnu, kada je vladajućima nedostajao novi vijećnik HSP-AS  – koji još nije bio imenovan, ovo je već drugo izvješće koje Vijeće nije prihvatilo. Koliko nam je poznato – samo neprihvaćanje izvješća nema izravnih posljedica na rad načelnika i vijeća.

Poslušajte cjelovitu snimku sjednice koju već godinama prenosi i snima vaš portal Orebić.com.hr i T.O. Croatia Holidays:

 {jumi [*50]}

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku