26. sjednica Općinskog vijeća – u srijedu u 15 sati

Foto: Orebic.com.hr

Za dan 19. veljače 2020. (srijeda) s početkom u 15 sati, u prostoru Pomorskog muzeja Orebić (čitaonica Napredak), sazvana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Orebić.

 Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Orebić
  2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Orebić
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva
  4. Prijedlog Zaključka – pravo prvokupa (K.O. Podgorje)
  5. Prijedlog Zaključka – pravo prvokupa (K.O. Orebić)
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta ‘Opremanje Dječjeg vrtića Orebić’

Materijale za sjednicu možete preuzeti na  http://www.orebic.hr/lokalna-samouprava/opcinsko-vijece/novosti-iz-domene-rada-opcinskog-vijeca-opcine-orebic/26-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-orebic.html . Sjednicu možete pratiti uživo u čitaonici, ali i u izravnom tonskom prijenosu na portalu Orebić.com.hr

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku