Javni poziv za uključenje u obvezni program predškole u DV orebić

Foto: I. Trojanović | orebic.com.hr arhiva

Predškolska ustanova Dječji vrtić Orebić objavljuje javni poziv za uključivanje u obvezni program predškole u dječjem vrtiću.

Poziv se već treću godinu zaredom upućuje roditeljima/skrbnicima čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a odnosi se na zakonski obvezan program predškole u koji se moraju uključiti sva djeca koja će do 31. ožujka 2017. navršiti šest godina. Rok za prjiavu je 1. listopada 2016. godine. Program predškole provodit će se od 1. listopada do 31. svibnja kroz ukupno 250 sati (8 mjeseci po 7 sati tjedno raspoređeno u dva ili tri dana ovisno o mogućnostima organizacije). Program je za djecu i roditelje besplatan, a sufinancira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa ukupno 160 kn po djetetu, dok ostatak pokrivaju osnivač – Općina Orebić i Županija.

Roditelj/skrbnik je obvezan prijaviti dijete za pohađanje minimalnog programa predškole – propuštanje zakon tumači kao zanemarivanje dječjih potreba koje proizlaze iz Zakona i Konvencije o pravima djeteta.

Cjelovit tekst radnog poziva možete preuzeti uz članak.

javni_poziv_predskola.pdf

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku