U Korčuli održana druga sjednica PPS kluba Korčula – Pelješac u sklopu projekta produženja turističke sezone ‘Hrvatska 365’

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

Korčula, 8.12.2014. Jutros je u kavani Hotela “Korčula” održana 2. redovna sjednica PPS kluba Korčula & Pelješac – koji djeluje u sklopu projekta ‘Hrvatska 365’ a za cilj ima produženje turističke sezone na području  na kojem radi. 

Sjednicu je vodila voditeljica koordinacijskog odbora PPS kluba, Jelena Radovanović, direktorica Turističkog ureda TZO Orebić.  Na sjednici su oformljeni proizvodni timovi, te su njihovi članovi upoznati s načinom rada kroz koji će osmišljavati nove proizvode, od kojih će se najbolji pretočiti u projekte i događanja u pred i posezoni na Korčuli i Pelješcu. 

Pojedini tim broj tri do sedam članova, koje čine djelatnici iz turizma, kulture, sporta, vinogradarstva i vinarstva, a u svakom timu je i predstavnik neke turističke agencije. Timovi predstavljaju  šest proizvodnih grupa: kulturni, eno i gastro, biciklizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor. Članovi timova će sa svojim kolegama, te drugim proizvodnim timovima, sada početi raditi na osmipljavanju novih proizvoda koji bi trebali zaživjeti unutar slijedeće tri godine.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku