Radionice o korištenju sredstava EU fondova u ponedjeljak i utorak u Orebiću

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji s regionalnom razvojnom agencijom DUNEA D.O.O organizira i u Orebiću, u ponedjeljak 6.10 i utorak 7.10.  edukacije za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije

Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz strukturnog i Kohezijskog fonda te iz fondova EU.
Sljedeći tjedan održavaju se radionice u Dubrovniku, Opuzenu i Orebiću. Radionice u Orebiću održavaju se u slijedećim terminima:

  •  „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – “PROJECT MANAGEMENT“ I “JAVNA NABAVA U KONTEKSTU KORIŠTENJA EU FONDOVA“ – Ponedjeljak, 06.10.2014. – OREBIĆ – Općina Orebić, Obala pomoraca 24, od 9 do 17 sati.
  • „EDUKACIJE O EU FONDOVIMA ZA POTREBE GOSPODARSTVA“ – Utorak, 07.10. 2014. GODINE – OREBIĆ – Općina Orebić, Obala pomoraca 24, od 9 do 17 sati.
  • • „STRATEŠKO PLANIRANJE KAO OSNOVICA ZA PRIPREMU PROJEKATA“ – Utorak , 07.10. 2014. GODINE – OREBIĆ – Općina Orebić, Obala pomoraca 24, od 9 do 17 sati.
Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku