LAG 5 – natječaj za radno mjesto administrativnog referenta – u Orebiću

Foto: LAG 5

Lokalna akcijska grupa ‘LAG 5’ raspisala je natječaj za zapošljavanje administrativnog referenta udruge, s radnim mjestom u Orebiću, na pola radnog vremena.

Zainteresirani se mogu prijaviti do ponedjeljka, 22. prosinca, pismeno preporučenom poštom na adresu LAG-a 5, a sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr .

Detalji natječaja:

Radno mjesto: Administrativni referent

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”

Mjesto rada: Orebić

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godina) na pola radnog vremena

Objava natječaja: petak, 12. prosinca 2014. godine

Rok za prijavu: ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine

Više informacija o natječaju: zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine na pola radnog vremena, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca i radnim mjestom u Orebiću na poslovima administrativnog referenta

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • knjigovodstveni poslovi i komunikacija s računovodstvom,
 • uredski poslovi (nabava potrošnog materijala, izrada putnih naloga, vođenje blagajne, ažuriranje i vođenje LAG-ovih baza i ostali uredski poslovi),
 • slanje dopisa, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva te komunikaciju s članstvom i Upravnim odborom.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

 • završena srednja stručna sprema ekonomske ili srodne struke,
 • radno iskustvo u administrativnim i računovodstvenim poslovima,
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • odlično poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente: životopis / CV.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidata/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Probni rad od 3 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 22. prosinca 2014. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5
Zrinsko-Frankopanska 2
20 250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-referent”

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor u ponedjeljak 29.prosinca u prostorije LAG-a 5.
Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku