Dvije javne prezentacije razvojnih dokumenata Turističke zajednice općine Orebić

U četvrtak, 9.3. i petak 10.3.2017.g. održat će se javne prezentacije ‘Plana upravljanja plažama Općine Orebić’ i ‘Centar za aktivni odomor Kučište – Viganj’.

Radi se o dokumentima koji bi trebali služiti kao podloga budućem razvoju i javnom investiranju u turizam na području općine u dva segmenta koji pokrivaju. Oba dokumenta za naručitelja Turističku zajednicu općine Orebić izrađuje Institut za turizam iz Zagreba.

Javna rasprava o dokumentu ‘Plan upravljanja plažama općine Orebić’ održat će se u dvorani Općine u Orebiću u četvrtak 9. ožujka s početkom u 20 sati, a ‘Centar za aktivni odmor Kučište-Viganj’ javnosti će biti predstavljen na istom mjestu u petak, 10. ožujka s početkom u 11 sati.

Dokumente možete preuzeti na službenim web stranicama TZOO.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku