Foto izbor #29

Foto: Ivica Trojanović | PAF

Ivica Trojanović: Kolona

Naš je Troja prepoznat od kolega fotoamatera na Facebooku, pa su tako njih 259 okupljenih u grupi ‘Adriatic artists’ prepoznali njegovu ‘Viganjsku sirenu’ kao najbolju, a ovu kolonu kao drugu najbolju fotografiju na temu ‘bitve’ u kojoj se trenutno nadmeću. Kako smo sirenu već objavili – danas – bitva.

 {jumi [*15]}

Komentiraj sa Facebook-om