Izravan tonski i tekstualni prijenos 14. sjednice OV – početak u 18 sati

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Ovdje možete pratiti izravan tonski i tekstualni prijenos 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić, 14. ožujka 2015.

Sjednica je zakazana za 18 sati, a predložen je slijedeći dnevni red:

1.Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje lipanj-prosinac 2014. godine
2.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4.Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
5.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone “Podvlaštica”
6.Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić
7.Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Orebić
8.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina KO Orebić zgr. 811 i čz. 1124/3
9.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina KO Orebić zgr. 397 i čz. 1079/3
10.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina KO Orebić zgr. 396 i čz. 1079/2
11.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine KO Orebić čz. 1096
12.Prijedlog odluke o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Orebić
13.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti KTD “Bilan” – Orebić, putem izravnog financiranja HBOR-a
14.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2014. godini
15.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Viganj
16.Zaključak o dodjeli suglasnosti za dohranu plaža na području Općine Orebić

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku