Šesta sjednica Općinskog vijeća

Foto: Sivija Tomašević | orebic.com.hr

Šesta sjednica Općinskog vijeća Općine orebić sazvana je za ponedjeljak 23. prosinca 2013. godine, u 13 sati u dvorani Općine Orebić

Predložen je dnevni red, u kojem je svakako najzanimljivija stavka proračun – kako rebalans ovoga za 2013. godinu, tako i donošenje onoga za 2014. Kako vladajuća ‘programska koalicija’ (HSP-AS, SDP, ZSLj) ima sedam suglasnih vijećnika, ne očekujemo većih uzbuđenja oko donošenja proračuna – više nas zanima njegova planirana struktura.

Uglavnom, predloženi dnevni red, prema nama dostupnim informacijama je slijedeći:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Orebić za 2013.g.
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
 6. Prijedlog Proračuna Općine Orebić za 2014.g.
 7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Orebić za 2014 g-
 8. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Orebić za 2014. i projekcija za 2015. i 2016.
 9. Izviješće o radu odjela za koordinaciju sa EU fondovima za razdoblje 08-12. 2013.g.
 10. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2013.
 11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Orebić u 2014.

Kao i do sada, ekipa orebic.com.hr-a planira biti na licu mjesta, te Vam osigurati izravan tonski i tekstualni prijenos, kao i snimku koju ćete moći poslušati i naknadno.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku