S treće radne sjednice Općinskog vijeća: Strategija razvoja općine Orebić – AUDIO

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

 Treća radna sjednica aktualnog saziva Općinskog vijeća općine Orebić održana je u subotu, 30. rujna, s četiri točke dnevnog reda. Pogledajte i poslušajte o čemu su vaši izabrani predstavnici raspravljali i odlučivali:

Izvješće načelnika

Načelnik je izvjestio o događanjima od prošle sjednice OV: Izvijestio je vijeće kako će za uklanjanje nedostataka uočenih na tehničkom prijemu škole biti potrebno 490.000 kn + PDV  – a vezano uz nedostatke u segmentu zaštite od požara. Rok za otklanjanje nedostataka je krajem studenog. Načelnik je izvijestio i o tome kao Općina dogovara prijem kod Ministra državne imovine Gorana Marića vezano za status objekata kojima poduzeće ‘Klub Adriatic’ upravlja u Perni i zaposlenih radnika.

Vijećnička pitanja: zaobilaznica, razvojna agencija, odnos prema financijama

U odgovoru na pitanje vijećniku Krističeviću načelnik Ančić najavio je i izvjesno osnivanje razvojne agencije Općine Orebić kao ustanove – koja bi radila na projektima financiranim sredstvima EU na području općine. U odgovoru na pitanje vijećnice Gordane Mustapić – Ančić je informirao okupljene kako će se projekti trajektne luke u Perni i zaobilaznice Orebića razdvojiti, te još jednom najavio tematsku sjednicu OV na temu zaobilaznice i trajektne luke – a koja se najavljuje već godinama. Također je kazao da se postojeća županijska cesta Orebić – Kućište neće koristiti kao pristupna cesta trajektnoj luci, već samo za izvođenje radova.Nezavisni vijećnik Tomislav Jurjević u sklopu vijećničkog pitanja oštro je kritizirao Općinu – sugerirajući kako na web stranicama Općine nisu objavljene izmjene i dopune plana javne nabave nakon nedavnog rebalansa proračuna, dok su u planu javne nabave KTD Bilan stavke koje su vezane uz infrastrukturne zahvate Općine, a tamo su se našle mjesec dana prije nego što su ih vijećnici odobrili kroz rebalans proračuna za 2017.g.. Kritizirao je i KTD Bilan d.o.o., optužujući ih za netransparentnost i potencjialne nepravilnosti u postupcima javne nabave. Posebno je istaknuo natječaj za uslugu odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada vrijednosti 13.500.000,00 kn, natječaj za uslugu mljevenja kamene frakcije vrijednosti 1.800.000,00 kn, te brojne stavke vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, za koje je kazao da pripadaju Planu javne nabave Općine Orebić. Načelnik Ančić odgovorio je kako su transferom dijela radova na KTD Bilan omogućili odbitak PDV-a koji Općina ne može, a komunalno poduzeće može realizirati. Kazao je da prema usmenom tumačenju Državne riznice Općina ima pravo prebaciti na komunalno trgovačko društvo radove na onim elementima infrastrukture kojima će u budućnosti ono gospodariti. Jurjević je vladajuće prozvao i za rastrošnost s proračunskim sredstvima u izbornoj godini, nezadovoljan načinom na koji je utrošen dio sredstava koji je Općina stekla prodajom nekretnina.

Strategija razvoja Općine Orebić

Praktički jedina radna točka dnevnog reda – ona o kojoj su vijećnici raspravljali, glasovali i donijeli odluku bilo je donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Općine Orebić do 2020. godine. Odluku su podržali svi vijećnici, jedino je ostalo nedorečeno koliko je posla oko izrade strategije već odrađeno prije formalne odluke vijeća, te u kojoj su mjeri u izradu strategije uključeni svi dionici. Nadamo se da će se do kraja izrade ovog važnog strateškog dokumenta u njegovu izradu uključiti svi zainteresirani s područja Općine Orebić, kako bi dokument što kvalitetnije i sveobuhvatnije uključio sve aspekte razvoja Općine.

Informacije vijećnicima: KTD Bilan, Vodovod i odvodnja:

Novi direktor oba komunalna poduzeća Joško Đeldum izvijestio je o zatečenom stanju u orebićkim komunalnim tvrtkama, planovima i poduzetim radnjama. Izvijestio je o javnoj nabavi koju je oglasio KTD ‘Bilan’ za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, te je kazao da očekuje da će dobiti ponudu koja bi iznosila manje od 13 milijuna kuna, koliko je prema njegovim riječima sadašnji trošak. Nadamo se da će komunalno poduzeće problematici pristupiti odgovorno, te organizirati zbrinjavanje komunalnog otpada poštujući Zakone R. Hrvatske i okoliš u kojem rastu naša djeca!

Govorio je i o drugoj javnoj nabavi – potencijalnom angažmanu tvrtke koja bi uslužno vršila drobljenje kamena u kamenolomu u Podvlaštici, koje bi, kako je kazao, trebalo rezultirati boljim financijskim učinicma za KTD Bilan. Osvrnuo se i na poslovanje brodica, te predložio da se cijena prijevoza brodicom za korisinke bez otočnih subvencija podigne, jer je, po njegovom mišljenju, ona preniska u usporedbi s drugim turističkim destinacijama. Najavio je i modernizaciju naplate parkiranja od strane KTD BIlan koja bi se trebala kretati u smjeru automatizacije i plaćanja sličnog onom koje imamo u većim sredinama.

Kao glavni zatečeni problem Vodovoda i odvodnje istaknuo je velike gubitke u sekundarnoj (lokalnoj) vodovodnoj mreži a koji su u zimskim mjesecima znali biti i preko 70%. Zbog dugovanja prema dobavljaču vode – NPKLM-u ‘ViO’ se našao u financijskim problemima, te i izgubio rabat koji mu je na cijenu vode odobravao NPKLM. Kazao je kako su u ViO angažirali tvrtku koja je locirala najveće gubitke u mreži, te sanirali dio oštećenja i smanjili gubitke na ispod 40%. Prema riječima direktora Đelduma ViO je stabilizirao plaćanja prema NPKLM-u te ponovno dobio rabat. Slijedeći koraci u stabilizaciji poslovanja su već najavljeno povećanje cijene vode, te borba protiv ilegalnih priklučaka.

Iako po ovoj točki prema poslovniku vijeća nema rasprave – vijećnici SDP-a (Palihnić), HDZ-a (Krističević) i nezavisni Jurjević očitovali su se protiv povećanja cijene vode – dok je Jurjević iskoristio priliku da još jednom predloži proširenje Skupština komunalnih društava, koju čini samo Načelnik – kako bi višečlana skupština osigurala veći utjecaj Vijeća na poslovanje komunalnih tvrtki, te kvalitetniji i transparentniji rad.

Informacije o tijeku turističke sezone

dao je načelnik Ančić, koji je i zakonom određen Predsjednik Turističke zajednice. Naglasio je ovogodišnje rekordne turističke brojke – gotovo 13% više dolazaka i noćenja. Detaljno je elaborirao pokroviteljstvo turističke zajednice brojnim kulturnim manifestacijama, te se pohvalio drugim mjestom koje je Orebić zauzeo u ocjenjivanju turističkih destinacija u organizaciji Večernjeg lista. Naglasio je kako na području Općine Orebić ima još niz turističkih zona koje nisu u potpunosti iskorištene – a uz nove investicije prostor za rast Općina Orebić planira tražiti i u pristupu tržištima nordijskih zemalja od kojih očekuje više dolazaka u pred i posezoni.

Detaljnije – poslušajte u snimci sjednice:

{jumi [*65]}

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku