10. sjednica Općinskog vijeća – danas u 14 sati

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr arhiva

10. sjednica Općinskog vijeća sazvana je izvanredno kako bi vijećnici odlučivali o zahtjevu Mjesnog odbora Kućište za podrškom Općinskog vijeća njihovoj primjedbi na izmjene i dopune prostornog plana DNŽ (u postupku donošenja).

Sjednica je sazvana za danas, ponedjeljak 2. srpnja s početkom u 14 sati s jedinom točkom dnevnog reda:

1. Podrška MO Kućište na primjedbu za izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Naime, građanska inicijativa iz Kućišta, te kandidacijska lista grupe birača nositeljice Vanje Šestanović koja je osvojila većinu na proteklim izborima za vijeća mjesnih odbora, planiraju uložiti primjedbu u postupku izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ koji je u postupku donošenja, kojom traže da se iz plana izbriše planirana trajektna luka Perna i da se razmotre alternativne lokacije. Zatražili su pismenu podršku općinskog načelnika, a sada bi se o svemu trebali izjasniti općinski vijećnici. 

Sjednicu možete pratiti u dvorani ili na portalu Orebić.com.hr od 14 sati. Materijale za sjednicu možete pogledati na službenim web stranicama Općine Orebić.

 

Komentiraj sa Facebook-om