Započela dohrana plaže Trstenica

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Jučer je započela ovogodišnja dohrana plaže Trstenica.

Temeljem zaključka Općinskog vijeća plaža Trstenica će biti dohranjena sa 300 m3 usitnjenog kamenog materijala iz kamenoloma Podvlaštica, a sve radove vezane za dohranu plaža na području Općine Orebić obuhvaćene spomenutim zaključkom izvršiti će KTD Bilan d.o.o.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku