Zahvala Vijeća mjesnog odbora Kuna Ognjenu Ruskoviću i Ivanu Bobanoviću Ćoliću

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Iz Vijeća mjesnog odbora Kuna zamolili su nas da na stranicama portala objavimo njihovu javnu zahvalu dvojici stručnjaka koji su volonterskim radom doprinijeli projektima odrađenim u mjestu.

Ovim putem javno se zahvaljujemo dipl.ing.građ. Ognjenu Ruskoviću na planu i nadzoru sanacije podzida u Hilićima. Inženjer Rusković navedenu sanaciju uradio je bez ikakve naknade.
Ujedno se zahvaljujemo dipl.ing. arh. Ivanu Bobanoviću Ćoliću koji je izradio projektnu dokumentaciju za mrtvačnicu na groblju Sv. Spas te također nije naplatio svoj rad i znanje.

U Kuni, 25.5.2015.

Mjesni odbor Kuna
Teo Antunović, prof.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku