U Orebiću održan sastanak na temu trajektne luke Perna i obilaznice Orebića

Foto i galerija: I. Dajak | Orebić.com.hr

Danas je u općinskoj dvorani u Orebiću održan sastanak – prezentacija projekata Izgradnje obilaznice Orebića, rekonstrukcije dijela županijske ceste od buduće trajektne luke Perna do spoja s budućom obilaznicom Orebića, te Izgradnja trajektne luke Perna.

Uz detaljna predstavljanja projekata, povela se i rasprava o pojedinim do sada spornim detaljima – prvenstveno dinamici i planiranom završetku ceste odnosno luke – te mogućnosti da se luka pusti u promet prije dovršetka ceste. O svemu detaljnije u nastavku teksta.

Uz domaćine – vijećnike općinskog vijeća i predsjednike vijeća mjesnih odbora Orebić i Kućište, načelnika Ančića i donačelnika Kapitelija, sastanku je nazočio zamjenik župana Joško Cebalo, te predstavnici investitora u navedene projekte: Hrvatskih cesta na čelu s članom uprave Nikšom Konjevodom, Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije s ravnateljem Antunom Banovcem, te Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije s ravnateljem Ivom Kaštelanom.

Detaljnije informacije o projektima

Nakon uvodnih riječi načelnika, dožupana i Nikše Konjevoda, detalje sva tri projekta predstavio je Anton Ecimović iz zagrebačkog “Projektnog biroa P45”. Najviše detalja čuli smo o planiranoj obilaznici Orebića, koja je još uvijek u fazi idejnog projekta, a u tijeku je izrada Studije o utjecaju na okoliš. Prema idejnom projektu zaobilaznica će se graditi u duljini 6,67km – od križanja na ulazu u Stankoviće gdje je predviđeno križanje sa semaforima, do postojećeg predviđenog spoja na zaobilaznicu Vignja u Kućištu. Zaobilaznica je uglavnom trasirana već postojećom trasom ‘sjevernim rubom naselja Orebić’ a uz spomenuta križanja trebala bi imati još dva ‘spoja’ na lokalne prometnice – u ulici Ante Starčevića i u Lampalovu, 6 podvožnjaka kojima će lokalne ceste povezivati Orebić sa zaleđem bez izlaska na zaobilaznicu, vijadukt ‘Bilopolje’, sedam paralelnih puteva/cesta kojima će se parcele uz zaobilaznicu povezivati na ostatak prometne mreže, te manji pothodnik neposredno prije križanja u Kućištu – na trasi Napoleonova puta. Prvi put smo javno imali prilike čuti i predviđenu vremensku dinamiku ovog projekta, pa bi prema ovoj prezentaciji projekt trebao vrijediti 170 milijuna kuna (bez PDV-a), radovi bi planirano trebali započeti u travnju 2022. te biti dovršeni u rujnu 2023.g.

Predstavljen je i projekt rekonstrukcije županijske ceste od spoja s budućom zaobilaznicom Orebića do nove trajektne luke “Perna”. Trasa ceste ostati će ista, te će se rekonstruirati kako bi zadovoljila buduće potrebe i kriterije za prenamjenu u državnu cestu. Projekt ‘težak’ 15 milijuna kuna (bez PDV-a) trebao bi biti gotov u godinu dana, od travnja 2021. do travnja 2022.

Najmanje je bilo riječi o detaljima nove trajketne luke, s čijim smo predviđenim izgledom upoznati već neko vrijeme. Nova trajektna luka obuhvaćat će 11.700 m2 kopnenog dijela, sa 16 ukrcajnih traka ukupnog kapaciteta 154 vozila, te 148 parkirališnih mjesta. Ukupni predviđeni trošak izgradnje planiran je na 90 milijuna kuna (bez PDV-a). Ishođenje građevne dozvole za ovaj zahvat planirano je do kraja ove godine, početak radova u rujnu 2022.g., a završetak u veljači 2024.g. Predviđeno je trajanje radova od 24 mjeseca produljeno na 30 zbog prestanka radova tijekom dvije turističke sezone.

Rasprava, kontroverze i odgovori na delikatna pitanja

Glavna tema rasprave bila je mogućnost puštanja u promet trajektne luke i prije dovršetka zaobilaznice Orebića. Ovo je već neko vrijeme aktualan prijepor između građana i dijela lokalne politike s jedne, te investitora i tijela vlasti s druge strane. Naime, jasno je iskazan deklarativan stav Općine i Županije kako luka ne može funkcionirati bez obilaznice Orebića. Međutim, unatoč tome u dokumentaciju je uvedena mogućnost da luka Perna bude puštena u promet i prije dovršetka zaobilaznice – postojećom županijskom cestom Orebić – Kućište. Na inzistiranje SDP-ovog općinskog vijećinka Gorana Palihnića i predsjednice vijeća MO Kućište Vanje Šestanović predstavnici Županijske lučke uprave odgovorili su da dokumentacija predviđa tu mogućnost, kako bi u slučaju kašnjenja dovršetka zaobilaznice luka mogla dobiti uporabnu dozvolu u zadanom roku, jer bi u protivnom postojala mogućnost gubitka EU sredstava kojima se planira financirati izgradnja luke. Razgovaralo se čak i o mogućnosti da se do dovršetka obilaznice luka koristi isključivo za promet izletničkih brodova i transfera, dok bi trajekt do dovršetka zaobilaznice i dalje plovio na postojećoj relaciji.

Nakon gotovo sat i po sastanka definitivno smo pametniji i informiraniji o izgledu planiranih objekata i planovima investitora. Ostaje vidjeti hoće li budućnost donijeti ispunjenje planova i obećanja, pa posljedično i više povjerenja među dioncima i uspješnu realizaciju ovih važnih projekata ne samo za Orebić i Kućište, već i za cijeli Pelješac, Korčulu i Lastovo.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku