Prezentacija i javna rasprava o potrebi uvođenja građanskog odgoja

Ogranak Matice hrvatske poziva sve zainteresirane pojedince, profesore, učitelje, učenike da se pridruže prezentaciji i javnoj raspravi incijative GOOD na temu ‘Zašto nam je potreban građanski odgoj? Građanska i socijalna kompetencija kao alat za život’ koja će se održati u petak 15.04. u 20h, u dvorani Općine Orebić

Inicijativa ‘Good’ provodi kampanju s ciljem informiranja javnosti o građanskom odgoju i obrazovanju te poticanja uključivanja svih ključnih aktera (učitelja i nastavnika, učenika i roditelja) u javnu raspravu kako bi u se u škole uveo Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja.

Inicijativu GOOD formirao je dio udruga civilnog društva koje se bave ljudskim pravima i neformalnim obrazovanjem.

Riječima predstavnika inicijative: ‘Važno je da građansko obrazovanje bude obavezno jer smo svi građani i nositelji prava i odgovornosti. Ne možemo ne biti građani i ne držati se propisa koji uređuju život u nađem društvu jer ćemo trpjeti posljedice, stoga smo kao društvo dužni poučiti mlade o njihovim pravima i odgovornostima te kako kritički misliti i doprinijeti rješavanju društvenih problema.’

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku