Premješten termin sjednice Općinskog vijeća!

Foto: Ivica Dajak

Kasno jutros primio sam obavijest kako je termin sjednice Općinskog vijeća pomaknut sa 19:30 na 17 sati.

Kako kao obrtnik u turizmu još uvijek imam pregršt obaveza, nisam siguran da ću se uspješno organizirati i na vrijeme pripremiti mikrofone, razglas, računalnu opremu i internet vezu. Ljubaznošću donačelnika Općine, gosp. Perice Tolja, raspolagat ćemo makar naknadnim amaterskim tonskim zapisom koji ćemo objaviti na našim stranicama.

Što’no kažu ‘stay tuned’ – pratite portal, a ja ću vidjeti kako mogu (re)organizirati svoje obveze prema turističkim posjetiteljima našeg kraja te mojim djelatnicima. U svakom slučaju na našemu portalu moći ćete pročitati izviješće sa sjednice, te preslušati tonsku snimku, a u najboljem slučaju – i pratiti izravan tonski i tekstualni prijenos.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku