Pomorski muzej Orebić poziva na donaciju knjiga

Iako muzej posjeduje zbirku knjiga (zavičajnu zbirku i zbirku starih knjiga) nedostaje mu stručne literature koju bi muzeji trebali imati.

Zato poziva građane koji imaju knjige iz područja povijesti umjetnosti, povijesti, pomorstva, arheologije ili slično da ih doniraju muzeju i tako obogate muzejsku zbirku.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku