OŠ Orebić među 100 škola u Hrvatskoj u programu e-dnevnik

FOTO: OŠ Orebić
Ispred OŠ Orebić, započeli su radovi postavljanja optičkog kabela. Optički kabel se postavlja u svrhu uključivanja u pilot program e-dnevnik u koji se OŠ Orebić uključila kao 1 od 100 škola u Hrvatskoj. 

Nakon postavljanja opreme i edukacije nastavnika, orebićki će osnovnoškolci iduće školske godine biti ocjenjivani elektronski što će olakšati roditeljima uvid u njihova postignuća, a orebićku školu podignuti još jednu stepenicu više te približiti modernim europskim i svjetskim obrazovnim institucijama.
 
Sam Optički kabel financira Ministarstvo, ali sve ostalo od iskopa kanala do instalacije mreže i nabave računala treba osigurati Škola svojim sredstvima. Budući da je to značajna financijska investicija, za koju Škola nema dovoljno sredstava, nadaju se potpori Općine i Županije kako bi se projekt završio do rujna kad se osonovnoškolci vraćaju u školske klupe. Posebna zahvala ide i komunalnom poduzeću Bilan koje je pomoglo već u prvoj fazi radova.
Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku