Općina Orebić poziva zainteresirane na prijavu projekata za uvrštenje u Strategiju razvoja

Foto: Chjris Cummings

Općina Orebić, kao nositelj izrade Strategije razvoja Općine Orebić poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, javne ustanove, institucije, organizacije civilnoga društva, poljoprivredna gospodarstva te građane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika i općem razvoju na području Općine Orebić.

Projektne ideje prikupljaju se u svrhu izrade baze projekata i Akcijskog plana koji čine sastavni dio Strategije razvoja Općine Orebić.

Naglasak unutar definirane metodologije izrade Strategije razvoja kao najvažnijeg strateško-planskog dokumenta Općine Orebić stavljen je upravo na participativnoj metodi, s ciljem njene što kvalitetnije izrade te usvajanja načela regionalne politike EU, a koja su dio zakonodavnog okvira RH. Stoga je potrebno provoditi sudjelovanje svih zainteresiranih dionika na koje ovaj dokument na bilo koji način utječe. Nakon provedenih sastanaka sa fokus grupama, u prvoj fazi, na kojima su definirani razvojni problemi i potrebe na lokalnoj razini, došlo se do inicijalne faze razvoja strateškog okvira Strategije na temelju koje će biti definiran akcijski plan kao i baza projekata.

Nastavno na navedeno, pozivaju se svi koji imaju pripremljene projekte ili projektne ideje da popune obrazac koji se nalazi u privitku sa definiranim financijskim vrijednostima te ih pošalju na e-mail adresu: opcina.orebic.projekti@gmail.com
Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već isključivo služi u svrhu izrade baze projekata i definiranja Strategije razvoja Općine Orebić.

Za dodatne informacije ili pomoć prilikom popunjavanja obrasca, budite slobodni kontaktirati nas na: 020/713-678 ili putem gore istaknute e-mail adrese.

O daljnjim postupcima i aktivnostima u vezi izrade Strategije razvoja Općine Orebić ćemo Vas redovito informirati.

Prijavni-obrazac-za-projekte-SRO-Orebic.xls

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku