Održano javno izlaganje o prijedlogu UPU ‘TZ Hoteli Orebić’

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

Jučer, 13. ožujka u sklopu javne rasprave u Dvorani Općine Orebić zainteresirani su mogli poslušati i javno izlaganje o prijedlogu UPU ‘TZ Hoteli Orebić’.

Predstavnik stručnog izrađivača plana, gosp. Hrvoja Vidovića dipl.ing.arh. vodio je izlaganje u sklopu kojeg je predstavljen i idejni projekt montažne dvorane čije se postavljanje predviđa ovim dokumentom. Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici Općine Orebić i investitora UPU, neki od vlasnika nekretnina u obuhvatu UPU, te ostali zainteresirani građani.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku