Održana uvodna edukacija za planirane nove radionice u Dječjem vrtiću ‘Orebić’

Foto i galerija: DV Orebić

U predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Orebić koja u svom sastavu ima središnji vrtić i jaslice u Orebiću i područne vrtiće u Vignju, Potomju, Trpnju i Janjini pokrenuli su prvi ciklus edukativnih radionica za svoje polaznike pod nazivom „Ljepota”.

Djeca će se podučavati u likovnom izražavanju svega što ih okružuje i poticati u istraživanju i učenju o bogatoj kulturno-povijesnoj baštini pelješkog kraja i njegovih prirodnih ljepota. Također i o glazbi i plesu. Program će voditi ravnateljica ustanove Sanda Menkadžiev i odgajateljica Mirjana Nesanović iz Trpnja, a već su uključeni i vanjski suradnici Vlastimir Vekarić, Neda Bakalić i Gordana Mustapić, kao i članovi školske folklorne skupine Mala poloneza u Osnovnoj školi u Orebiću. Ciklus je započeo uvodnom edukacijom za odgojno osoblje koju je vodila profesorica likovne umjetnosti Ana Marija Markezić iz Dubrovnika koja će biti i mentorica u provedbi tog zanimljivog i za djecu kao i njihove roditelje vrlo korisnog projekta.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku