Održana godišnja skupština ‘Peliških jedara’

Foto: I. Trojanović

U Orebiću je održana redovna godišnja skupština pomorsko športske udruge “Peliška jedra” na kojoj su prihvaćeni izvještaji o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini.

U izvješću predsjednika Josipa Bucala posebno je istaknut rad u lučici udruge u kojoj je s uloženih 30 tisuća kuna obavljen generalni remont dizalice za brodove. U programu rada za ovu godinu planirano je prije početka glavne turističke sezone održavanje 15-dnevne škole jedrenja. Na skupštini su donesene izmjene i dopune Statuta udruge kako bi se djelatnost uskladila sa Zakonom o udrugama.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku