Od 15. studenog ‘Bilan’ započinje s odvajanjem staklene ambalaže i limenki ‘na kućnom pragu’

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr - arhiva

Od 15. studenog 2020. godine KTD Bilan će započeti sa sakupljanjem staklene ambalaže (boca, tegli), te limenki odvojenih na kućnom pragu!

Kao što Vam je poznato, KTD Bilan d.o.o. Orebić, sukladno važećem Zakonu već nekoliko godina odvojeno prikuplja otpad na način da u plave i žute spremnike (vreće) građani odvajaju karton i papir, odnosno plastiku, a u zelene spremnike se prikuplja miješani komunalni otpad.

Uz nastojanje da se smanje količine otpada, koji završava kao miješani komunalni otpad na odlagalištu, činjenica je, da je pravilno prikupljeni otpad svojevrsna sirovina.
Primjerice, papir se može reciklirati i do 6 puta – iz starih bilježnica nastaju nove bilježnice, a štede se i prirodni resursi (voda, drveće i energija). Staklo i limenke se mogu reciklirati mnogostruko. Kompostiranjem biootpada poboljšavamo kvalitetu zemlje za nove sadnice, ukrasno bilje i slično. Odvojimo li na kućnom pragu sve navedeno, odnosno izdvojimo li iz zelenih spremnika za miješani komunalni otpad, dodatno ćemo smanjiti količine istog na cca 50 %.

Stoga Vas obavještavamo, kako ćemo nakon što Vam dostavimo sive i crvene vreće, od 15. studenog 2020. godine započeti sa sakupljanjem staklene ambalaže (boca, tegli), te limenki koje biste Vi odvojili na kućnom pragu. Jednom mjesečno, odnosno svakog prvog četvrtka u mjesecu bi naši djelatnici, na isti način kako prikupljaju karton i plastiku, preuzeli i odvojeno prikupljeno staklo i limenke.
Najiskrenije Vas molimo, jer je to iznimno važno zbog daljnjeg postupanja sa svim vrstama odvojeno prikupljenog otpada, da staklene boce i tegle budu oprane i čiste, kao i limenke, te da se među karton i plastiku nikako ne odlaže ostalo kućno smeće.
Jedino tako će ga kvalitetno i brzo naši djelatnici prešati i adekvatno pripremiti, a ovlašteni sakupljači prikupiti i odvesti na daljnju oporabu.

Najiskrenije Vam zahvaljujemo na suradnji i zajedničkim naporima kako bi postigli zajednički cilj, odnosno održavali mjesta na općini Orebić čistima i urednima, na radost nas i brojnih turista i posjetitelja.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj i radujemo se budućoj suradnji.

KTD BILAN d.o.o.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku