Obavijest roditeljima vezano za upis u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2021./2022

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ OBAVIJEŠTAVA RODITELJE O UPISU U DJEČJI VRTIĆ u 2021./2022. pedagoškoj godini s područja općina Orebić, Trpanj i Janjina.

Trajanje upisnog roka

 25.05.2021. – 11.06.2021.

ZA NOVE POLAZNIKE
Prijave u centralnom vrtiću u Orebiću odvijat će se na otvorenom, sa sjeverne strane vrtića od 14:00 do 15:30 sati sukladno epidemiološkim mjerama. Potrebno je ispuniti Zahtjev za upis, Ugovor i priložiti potrebnu dokumentaciju.
U područnim objektima, roditelji mogu preuzeti i vratiti potpunu dokumentaciju od odgovornog odgajatelja nakon neposrednog rada uz prethodnu najavu, sukladno epidemiološkim mjerama.

ZA VEĆ UPISANE POLAZNIKE
Ispuniti Izjavu o produženju Ugovora i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Molimo sve roditelje koji su zainteresirani za upis djeteta da se pravovremeno odazovu ovom pozivu kako bi mogli utvrditi potrebe (broj i uzrast djece), a ujedno i mogućnosti vrtića i osnivača da udovolji što većem broju zainteresiranih korisnika.

Za sva pitanja možete nam se obratiti:

Kontakti:
Ravnateljica: 098 389 585, e-mail: djecji-vrtic-orebic@du.t-com.hr
Orebić: 020 713 132
Viganj: 020 719 184
Potomje: 020 742 450
Trpanj: 020 743 465
Janjina: 098 952 6742

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U VRTIĆ NOVOPRIJAVLJENIH POLAZNIKA :

1. Zahtjev – upitnik za roditelje za upis djeteta u vrtić
2. Rodni list
3. Domovnica
4. Presliku osobne iskaznice za oba roditelja (radi dokaza o prebivalištu)
5. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu (sa sobom ponijeti zubnu putovnicu) – dostaviti do 01.09.2021.
6. Kopija knjižice imunizacije
7. Uvjerenje o prebivalištu djeteta (MUP) ili preslika osobne iskaznice/putovnice
8. Potvrdu o radnopravnom statusu roditelja s naznakom o trajanju (neodređeno-određeno) i radnom vremenu, potpisanu od ovlaštene osobe, a za zaposlene kod privatnog poslodavca Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovnisko osiguranje
9. Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti (za privatne poslodavce)
10. Dokaz o statusu poljoprivrednika
11. Potvrdu o statusu redovitog studenta
12. Rješenje Centra za socijalnu skrb te nalaz i mišljenje CZSS
13. Pravomoćno drugostupanjsko rješenje za prednosti iz Članka 4., Točke l.
14. Drugi dokazi kojima se dokazuje prednost pri upisu u Vrtić

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku