Izravan prijenos 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić

Foto: Orebic.com.hr

Ovdje možete pratiti izravan tonski i tekstualni prijenos 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.

 

Početak sjednice zakazan je za 15 sati., a  predložen je slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Orebić
  2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Orebić
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva
  4. Prijedlog Zaključka – pravo prvokupa (K.O. Podgorje)
  5. Prijedlog Zaključka – pravo prvokupa (K.O. Orebić)
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta ‘Opremanje Dječjeg vrtića Orebić’

Materijale možete preuzeti na službenim web stranicama Općine Orebić.

Tonski i tekstualni prijenos 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić pratite ispod članka. Prijenos kao i uvijek osigurava Orebic.com.hr i T.O. Croatia Holidays.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku